مجلس یازدهم آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتر
مجلس یازدهم آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتر
مجلس یازدهم آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتر
بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مجلس یازدهم آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتر
مجلس یازدهم آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتر
مجلس یازدهم آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتر
مجلس یازدهم آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتر
مجلس یازدهم آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتر

مجلس یازدهم آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتر

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم توانسته است خواسته‌ها و ارادۀ مردم را محقق کند و آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، آقای محمد باقر قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ”زمانی می‌گفتند مجلس کاره‌ای نیست و نمی‌تواند تغییری ایجاد کند. با فعالیت مجلس یازدهم، هم صنعت هسته‌ای مجدد به راه افتاد و مقدمات رفع تحریم‌های آمریکا فراهم شد و هم ظرفیت بحران‌سازی لایحۀ بودجه درحد توان دولت مهار شد. حالامی‌گویند چرا مجلس تصمیمات مهم را بگیرد؟ رفراندوم لازم است. “


رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزوده است: ”این بدان معنی است که با لطف خدا، مجلس توانسته است خواسته‌ها و ارادۀ مردم را محقق کند و با استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌ماندۀ قانونی خود، قدرت قوۀ مقننه را احیا کند. فارغ از حواشی و جنجال‌ها، مجلس یازدهم آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتری است. “
مطالب مرتبط

نظرات کاربران