سال 78 هجری شمسی، 1420 هجری قمری سال 78 هجری شمسی، 1420 هجری قمری سال 78 هجری شمسی، 1420 هجری قمری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
سال 78 هجری شمسی، 1420 هجری قمری سال 78 هجری شمسی، 1420 هجری قمری سال 78 هجری شمسی، 1420 هجری قمری سال 78 هجری شمسی، 1420 هجری قمری سال 78 هجری شمسی، 1420 هجری قمری

سال 78 هجری شمسی، 1420 هجری قمری

وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبراهیِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْمعِیلُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّکَ أَنْتَ السَّمیِعُ الْعَلیِمُ. برادران و خواهران مسلمان! حج‌گزاران امّت اسلام! سلام علیکم و رحمةاللَّه‌ روزى که منادى بزرگ توحید ابر

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبراهيِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمعِيلُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّميِعُ الْعَليِمُ.

برادران و خواهران مسلمان!

حج‌گزاران امّت اسلام! سلام عليكم و رحمةاللَّه‌

روزى كه منادى بزرگ توحيد ابراهيم و فرزندش اسمعيل (8) پايه‌هاى كعبه را در ميان درهّ‌ها و كوههاى دور افتاده و خشك بنا مينهادند، دوربين‌ترين چشمهاى بشرى نيز نميتوانست آينده‌ى آن را همچون كانون گرم ايمان و اميد و قبله‌ى دلها و جسمها درگمان آورد. امروز كعبه، مركز معنوى جهان اسلام و بزرگترين مجمع هرساله‌ى امّت اسلامى است. سرچشمه‌ى جوشان عشق و اميد، و درياى خروشان عظمت و اعتماد، و محل التقاء رودهاى بزرگ قوميت‌ها و ملتها است. اخلاص بنيانگذاران و قبول خداى سميع و عليم، آن بذر را به چنين درخت پربار و شاخه گسترى بدل كرده است.

آيا امّت اسلامى از اين منبع پرفيض بهره‌ى شايسته را ميبرد؟ پاسخ اين سؤال، دردناك و تكان دهنده است.

امروز جهان اسلام دچار دردهاى مزمنى است. شايد مهمترين آنها اين دردهاى دهگانه است : منازعات سياسى و مذهبى، سست شدن رشته‌هاى اخلاق و ايمان، عقب‌ماندگى علمى و صنعتى، وابستگى سياسى و اقتصادى، اسراف و اشرافيگرى و غرور دركنار فقر وگرسنگى و ذلّت، ضعيف شدن اعتماد به نفس واميد به آينده در سران، منزوى كردن دين و گسستن آن از سياست و زندگى، بى‌ابتكارى در آفرينش مفاهيم نو كه قرآن منبع بيزوال آن است، تسليم در برابر تهاجم فرهنگ تحميلى غرب، و بالاخره : پايمال شدن عزّت ملتهاى مسلمان با ذلّت‌پذيرى و طمعكارى برخى سران سياسى.

اين بيماريها كه برخى از برخى ديگر و همه در طول زمان‌اند در خيانت و بى‌ارادگى و جهالت و استبداد عناصر داخلى يا از دشمنى و شيطنت و ظلم بيگانگان پديد آمده، بزرگترين ضربه‌ها را بر امّت اسلامى وارد آورده است.

ناكاميهاى جهان اسلام، نتيجه‌ى اين بيماريها و تنها راه خوشبختى و كاميابى، نجات از آن‌ها است.

امروز ثروتهاى طبيعى جهان اسلام بتاراج ميرود، ذخيره‌ى فرهنگى و فكرى گرانبهاى آن در زير حجابى از پوشالهاى تبليغاتى مهاجمان فرهنگى عمداً پنهان ميماند، استعدادها و مغزهاى جوان آن ربوده ميشود، قواى آنان در منازعات نظامى و سياسى نابود ميگردد، بى مبالاتى و ولنگارى اخلاقى و اعتقادى، از راه مدرنترين ابزارهاى ارتباطى، همچون گندابى به درون محيط زندگى و درس و ورزش جوانان آن نشت ميكند، نفت آنان، روز بروز بر ثروت كمپانيها و خزانه‌ى ماليات گيرندگان بيگانه ميافزايد و بجاى صاحبان اصلى، دشمنان آنان را فربه ميسازد، در قلب جهان اسلام و در گوشه و كنارهاى آن - در آسيا و آفريقا و اروپا - تازيانه‌ى ظلم و خشم كافران بر پيكر ميليونها مسلمان فرود ميآيد و فلسطين و لبنان در آتش قساوت صهيونيستها ميسوزد، .. و اينهمه درد و رنج، سياستمداران و رجال دينى و روشنفكران امّت اسلامى را به چاره سازى برنمى‌انگيزد.

اين در حالى است كه در همه جا دستمايه‌هاى ارزشمند براى پايه‌گذارى يك وضع نوين و نجاتبخش، هست و ابزار و انگيزه‌ى لازم براى تحوّل بوضوح در همه‌ى كشورهاى اسلامى قابل مشاهده است. امروز كمتر كشور اسلامى است كه احساس و انگيزه اسلامى در نسل جوان، و پايبندى عميق ايمانى در بيشتر مردم، و نگرانى از وضع موجود و اميد به دورنماى اسلامى، در آن بطور آشكار ديده نشود.

آنچه ميتواند از فعال شدن اين امكانات مانع شود در درجه‌ى اوّل آن است كه قدرت سياسى در داخل كشورها در سمت و سوى اين آرزوها و خواست‌ها نيست و در مواردى حكومتها با ضعف يا وابستگى يا استبداد و مردم ستيزى كه دچار آنند قادر بر همراهى و همكارى با آرزوهاى بزرگ اسلامى مردم نيستند.

از سوى ديگر عظمت جهان اسلام و قدرت تاثيرگذارى آن بر وقايع جهانى از چشم آنان پوشيده است و در نتيجه هر ملّتى خود را در برابر فشار قدرتهاى اسلام‌ستيز استكبارى تنها مى‌بيند و مقابله با هجوم سياسى و تبليغاتى و احياناً نظامى آنان را ناممكن مى‌يابد.

و بالاخره از سوى ديگر تجربه‌ى عملى و عينى حاكميت اسلام در عصر كنونى يعنى جمهورى اسلامى ايران در پشت غبار غليظى از تبليغات خصمانه پوشيده است و صدها رسانه‌ى صوتى و تصويرى و نوشتارى و هزاران مغز و قلم مزدور هر روز در كار وارونه نشان دادن حقايق آن، درشت كردن ضعفها و ناكاميهاى آن و انكار كردن موفقيتها و پيشرفتهاى آنند.

اگر مسلمانان قدر حج را بشناسند و از اين نقطه‌ى التقا و مركز اجتماعِ همه‌ساله، بدرستى بهره ببرند بخش مهمّى از اين حصار نوميدى و تلقين ضعف كه بر گرد ملتها كشيده شده است ويران خواهد شد.

موسم حج، ميتواند عظمت و تنوع و اقتدار معنوى و انسانىِ دنياى اسلام را هرساله بطور محسوس در برابر چشم مردمى از همه‌ى كشورهاى مسلمان بگذارد و ارتباط و شناسائى و تبادل نظر را در ميان برگزيدگان هر ملت برقرار سازد. در حج همه‌ى ملتها ميتوانند خبرهاى حقيقى از حال برادران را به دست آورند و حجاب تبليغات خصمانه‌ى دشمنان جهان اسلامى را درنوردند، و با بهره گيرى از فضاى معنوى بيت‌اللَّه‌الحرام، خود را براى حركتى هماهنگ و مخلصانه در راهِ بازگشت به حاكميت اسلام و كسب عزّت و استقلال و تلاش براى تحولى اساسى در كشورهاى خود آماده سازند.

ايجاد حاكميت اسلام در كشورهاى اسلامى، يك زايش مبارك و البته دردآلود است. مرحله‌ى بعدى كه حفاظت از مولود و تغذيه‌ى مادى و معنوى و مراقبت از رشد و تكامل روز بروز آن است، بسى دشوارتر و مجاهدت براى آن بسيار طولانى‌تر است.

در ايران اسلامى، اين مولود با انواع دشمنى‌هاى آشكار و پنهان مواجه شد و بحمداللَّه اكنون در دوران استقلال و ثبات و بالندگى است، و البته طوفانهاى دشمنى از سوى خبيث‌ترين مراكز استكبارى و ضداسلامى همچنان از همه طرف او را احاطه كرده است. اين نهاد ديرياب چون اولين نمونه در جهان معاصر بود و ميتوانست الگوى ديگر كشورها شود و منافع آمريكا و صهيونيسم و ديگر جهانخواران را در سراسر دنياى اسلام تهديد كند، در معرض دشمنى خشم آلود و سراسيمه‌ى همه‌ى مراكز قدرت طلب جهان قرار گرفت؛ تحريكات قومى در داخل كشور، اولين حركت دشمن بود، فعال كردن هسته‌هاى متشكل از مزدوران رژيم‌گذشته و تدارك كودتاهاى نظامى و سپس تحريك يك دولت همسايه به تهاجم از مرزى بطول هزار و سيصد كيلومتر قدمهاى بعدى بود كه هر كدام به تنهايى براى قلع و قمع يك دولت ملّى كافى بود. ولى جمهورى اسلامى فقط حكومتى ملّى نبود، بلكه بنائى متشكل از همه‌ى آحاد ملّت با ايمانها و انگيزه‌هاى ايمانى عميق بود. جنگ آن همسايه‌ى خائن هشت سال بطول انجاميد و با اينكه تلاش مغرضانه‌ى آمريكا توانست ما را در معرض بددلى و سوء ظن برخى ديگر از همسايگانمان قراردهد و كمكهاى بيدريغ آنانرا به سمت متجاوز سرازير كند، در نهايت، جنگ افروز، خسته و تهيدست و شكست خورده از مرزهاى ما عقب نشست.

در همه‌ى مدّت بيست و يك ساله‌ى عمر جمهورى اسلامى، امپراتورى خبرى استكبار يكسره بر ضد ما تبليغ كرده و براى بسيج افكار عمومى جهان در مقابله با حكومت اسلامى همه گونه سرمايه‌گذارى كرده است. سياست خارجى و دستگاه امنيتى آمريكا بكمك كلان سرمايه‌داران صهيونيست هر چه توانسته‌اند در ايجاد حصار اقتصادى و معارضه با تلاش سياست خارجى جمهورى اسلامى، كوشش كرده‌اند. در سراسر جهان دهها گروهك تروريست يا مجموعه‌هاى مزدور سياسى از وطن فروشان خائن، با پول و وعده و پشتيبانى دشمنان در حال عمليات خرابكارانه‌اند و صدها شهيد نامدار و جاودان كه محصول جنايتهاى حقيرانه‌ى اين مزدورانند، تاريخ انقلاب ما را رونقِ پايدارىِ مظلومانه بخشيده‌اند.

كوتاه سخن آنكه بيش از بيست سال است كه جبهه‌ى دشمن ما كه در رأس آن آمريكا و صهيونيزم است، با همه‌ى توان و با همه‌ى تدبير و با همه‌ى تلاش خود با مولود مبارك انقلاب يعنى نظام جمهورى اسلامى مى‌جنگد.

عليرغم آنان بيش از بيست سال است كه نظام جمهورى اسلامى يك لحظه را براى رشد و بالندگى و ثبات خود از دست نداده و امروز نيرومندتر از هميشه، همان نداى اسلام و وحدت اسلامى و عزّت اسلامى را كه مايه‌ى پريشانى و سراسيمگى دشمنان است با همان قوّت و انگيزه‌ى آغاز كار سر ميدهد.

امروز يازده سال پس از رحلت معمار و بنيانگذار اين بنا، امام خمينى عظيم، جمهورى اسلامى به سمت همان هدفى كه او ترسيم كرده و از همان راهى كه او نشان داده به پيش ميرود.

افتخار اين ثبات و اقتدار اولاً متعلق به ذات اسلام و تعاليم راهگشا و عزّت بخش آن و ثانياً متعلق به ملّت ايران است كه مؤمنانه در راه اسلام پانهادند و مخلصانه فداكارى كردند و صبورانه از دستاوردهاى آن پاسدارى نمودند.

بيشك اگر ضعفهاى ما مسئولان نظام جمهورى اسلامى و كوتاهيها و غفلتهاى موجّه يا ناموجّه ما نميبود، امروز جمهورى اسلامى ببركت احكام و معارف نورانى اسلام فصل بزرگترى از مشكلات را پشت سر گذاشته و به هدفهاى خود نزديكتر از اين شده بود.

امروز مانند هميشه ترفند عمده‌ى تبليغاتى استكبار آن است كه وانمود كند ملت ايران و دولت اسلامى آن از هدفهاى ترسيم شده‌ى خود روى گردانده است. اين دروغ رذالت آميزى است كه هدف آن نوميد كردن شيفتگان حاكميت اسلام در سراسر جهان و سست كردن همت جوانان در داخل كشور ما است.

در پى همين خدعه‌ى استكبارى است كه پس از بيست و يكمين انتخابات سراسرى ما كه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را مشخص ميكند، سران استكبار از حضور چيزى كه بر آن نام دموكراسى مينهند در ايران ابراز شادمانى كردند. براى آنان دشوار است كه به وجود مشاركت مردمى در تمام سالهاى بعد از انقلاب تا امروز اعتراف كنند.

دشوار است كه بپذيرند انتخابات با همين شور و وسعت در چهار سال قبل براى تشكيل دوره‌ى قبلى مجلس و در سه سال قبل براى تعيين رئيس جمهور اتفاق افتاده است.

آنان بيهوده خود را به اينكه شايد مخالفان حاكميت اسلام و دلدادگان تجديد سلطه‌ى استكبار بر ايران، به مراكز قدرت راه يابند دلخوش ميكنند. اين همان بدفهمى و اميد پوچى است كه آمريكا و مزدورانش را بارها در چالش با نيروى عظيم اسلام و اراده‌ى پايدار ملت ايران دچار ناكامى كرده است.

اينجانب با اتكال و اعتماد به خداوند عزيز حكيم، و با ايمان عميق و خلل‌ناپذير به احكام نورانى و نجاتبخش اسلام، و با معرفت كامل به ملت بزرگى كه خود از دل آن برآمده و همه‌ى عمر را در ميان آن گذرانيده و با عشق به آن به سالهاى آخر عمر رسيده‌ام، به دوستان و نيز به دشمنان اطمينان ميدهم كه اين ملّت راه اسلام را تا رسيدن به هدفهاى بزرگ خود طى خواهد كرد و به همه نشان خواهد داد كه عزّت و رشد و پيشرفت مادى و معنوى و نيل به كرامت والاى انسانى فقط در عمل همه‌جانبه به اسلام و قرآن است.

آمريكا نميتواند اميدوار باشد كه دوباره ايران را در چنبره‌ى تسلط خود درآورد، كه جوشش آرمانخواهى و مطالبه‌ى حاكميت اسلام را در كشورهاى اسلامى فروبنشاند، كه فلسطين را بى دغدغه در آغوش صهيونيستهاى نژادپرست و سفاك بيفكند، كه موج نفرت از خود را كه روز بروز در دنياى اسلام رو به گسترش است بخواباند.

اگر اين نگرش در ميان دولتهاى مسلمان عموميت پيدا كند پرچم عزت اسلام بطور شايسته در جهان برافراشته ميشود، حج كانون همبستگى واقعى و منبع لايزال نيروى اسلامى ميگردد، ذخائر طبيعى جهان اسلام در خدمت ملتهاى مسلمان درمى‌آيد، فرهنگ غنى و حياتبخش اسلام مجال كمك به بشريت را مييابد.

از خداوند متعال نزديك شدن آن روز را مسئلت ميكنم و از همه‌ى شما حجاج محترم دعا براى فرج مسلمين جهان و كمك الهى به ملّت مبارز ايران را درخواست مينمايم، و حجاج عزيز ايرانى را به كوشش هر چه بيشتر براى كسب فيض معنوى و حفظ متانت و وحدت و شركت در جماعات و كسب ذخيره روحى و اخلاقى فراميخوانم.

والسّلام عليكم و رحمه‌اللَّه و بركاته - سيّدعلى خامنه‌ئى‌ 

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران