سال 84 هجری شمسی، 1426 هجری قمری سال 84 هجری شمسی، 1426 هجری قمری سال 84 هجری شمسی، 1426 هجری قمری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
سال 84 هجری شمسی، 1426 هجری قمری سال 84 هجری شمسی، 1426 هجری قمری سال 84 هجری شمسی، 1426 هجری قمری سال 84 هجری شمسی، 1426 هجری قمری سال 84 هجری شمسی، 1426 هجری قمری

سال 84 هجری شمسی، 1426 هجری قمری

   بسم اللّه‌الرحمن الرحیم   قال اللَّه تعالى: فَإِذَاقَضَیْتُم مَّناسِکَکُم فَاذْکُرُواللَّهَ کَذِکْرِکُم آبائَکُم اَوْاَشَدَّ ذِکْر   چون مناسک خود را به پایان بردید، خدا را چنان یاد کنید که پدران و برترین&z

 

 

بسم اللّه‌الرحمن الرحيم

 

قال اللَّه تعالى: فَإِذَاقَضَيْتُم مَّناسِكَكُم فَاذْكُرُواللَّهَ كَذِكْرِكُم آبائَكُم اَوْاَشَدَّ ذِكْر

 

چون مناسك خود را به پايان برديد، خدا را چنان ياد كنيد كه پدران و برترين‌ عزيزان خود را ياد ميكنيد، بل از آن نيز بيشتر ( «سوره بقره ، آيه‌ى 200»)

 

برادران و خواهران مسلمان!

 

روزهاى حجّ، روزهاى اميد و نويد است. از سوئى شكوه همبستگى ميان مسافران خانه ى توحيد، در دلها اميد مى‌آفريند، و از سوئى طراوت يافتن جانها به بركت ذكر الهى، گشايش درهاى رحمت را نويد ميدهد.

 

حاجيان پس از آنكه مناسك پر رمز و راز حجّ را كه خود لبالب از ذكر و خشوع است به جاى آوردند، بار ديگر به ذكر خدا فرا خوانده ميشوند. اين تاكيد از آنرواست كه ياد خدا دلهاى افسرده را فروغ مى‌بخشد و نور ايمان و اميد در آن ميدمد.

 

و دل آنگاه كه اميدوار و مؤمن است، آدمى را بر درست پيمودنِ گردنه‌هاى لغزنده و پرچالش زندگى و رسيدن به قلّه‌هاى كمال مادى و معنوى قادر ميسازد.

 

معنويت حجّ، همين در ذكرُاللَّه است كه چون روح در يكايك اعمال حجّ گنجانيده شده است. اين سرچشمه ى مبارك بايد پس از دوران حجّ نيز همچنان بجوشد و اين دستاورد، ادامه يابد.

 

آدمى در ميدانهاى گوناگون زندگى، قربانى غفلت خويش است. هر جا غفلت هست انهدام اخلاقى و انحراف فكرى و هزيمت روحى نيز هست.. و همين ضايعات است كه به نوبه خود ميتواند علاوه بر اضمحلال شخصيت افراد انسان، شكست ملّتها و فروپاشى تمدّنها را نيز پديد آورد.

 

حجّ يكى از برترين تدابير اسلام در غفلت زدائى است. بين المللى بودن اين مراسم، گويا اين پيام را ميرساند كه امّت اسلامى در هويت جمعى خود نيز، جدا از وظيفه‌ى فردى هر مسلمان، موظف به غفلت زدائى از خويشتن است.

 

عبادات و مناسك حجّ، فرصت ميدهد كه ما اسارت و وابستگى غفلتبار خود به لذّت‌طلبى و هوس و تن‌آسائى را موقتاً ترك كنيم. احرام و طواف و نماز و سعى و وقوف، مارا از ياد خدا سرشار و به حريم الهى نزديك ميكند، و لذّت انس با خدا را در كام جان ما مينشاند.

 

از سوى ديگر، شكوه و جلال اين گردهمائى بى نظير، مارا با واقعيت امّت عظيم اسلامى كه فراتر از ملتها و نژادها و رنگها و زبانها است، آشنا ميسازد. اين جمع درهم تنيده و هماهنگ، اين زبانها كه همه به يك سخن مترنّم‌اند، اين تَن‌ها و دلها كه همه به‌يك قبله رو ميآورند، اين انسانها كه دهها كشور و ملّت را نمايندگى ميكنند، همه متعلق به يك واحد ويك مجموعه‌ى عظيم‌اند، و آن امّت اسلامى است.

 

حقيقت آن است كه امّت اسلامى دورانى دراز، در غفلت از خويش گذرانيده است.

 

عقب ماندگيهاى امروز علمى و عملى و فرودست ماندن در ميدان سياست و صنعت و اقتصاد، محصول تلخ آن غفلتها است.. و اكنون با تحول شگرفى كه درجهان پديد آمده يا در حال پديدآمدن است، امّت اسلامى بايد غفلت‌هاى گذشته ى خود را جبران كند.. و خوشبختانه برخى پديده‌هاى دوران كنونى، نويد دهنده ى آغاز اين حركت جبرانى است.

 

ترديد نبايد كرد كه دنياى استكبار، بيدارى مسلمانان و اتّحاد اسلامى و پيشرفت ملتهاى ما در ميدانهاى دانش و سياست و نوآورى را، بزرگترين مانع سلطه و سيطره‌ى جهانى خود ميشمارد و با همه ى توان با آن مى‌ستيزد. تجربه ى دوران استعمار و نواستعمارى پيش روى ما ملتهاى مسلمان است. امروز كه دوران استعمار فرانوين است بايد از آن تجربه‌ها درس بياموزيم و بارديگر براى مدّتى طولانى، دشمن را برسرنوشت خود مسلط نكنيم.

 

در آن دورانهاى تلخ و سياه، قدرتهاى مسلط غربى، همه ى ابزارهاى فرهنگى و اقتصادى و سياسى و نظامى را براى تضعيف كشورها و ملتهاى مسلمان به كار گرفتند و تفرقه و فقر و جهل را بر آنان تحميل كردند. غفلت و تنبلى و ضعف نفس بسيارى از رجال سياسى، و مسئوليت ناپذيرى بسيارى از نخبگان فرهنگى ما به آنان كمك كرد، و نتيجه، غارت ثروتهاى ما، و تحقير و حتّى انكار هويت ما، و نابود شدن استقلال ما شد. ما ملّتهاى مسلمان روز بروز ضعيفتر شديم و چپاولگران زياده خواه و سلطه طلب روز بروز قوى‌تر.

 

اكنون كه به بركت فداكارى مبارزان و شجاعت و صداقت رهبران در برخى از نقاط دنياى اسلام، بيدارى اسلامى امواج خود را گسترش داده و جوانان و نخبگان و آحاد مردم را در بسيارى از كشورهاى اسلامى به ميدان آورده و چهره‌ى غدّار سلطه طلبان براى بسيارى از سياستمداران و زمامداران مسلمان آشكار گشته است، بار ديگر سردمداران استكبار در پى ترفندهاى تازه براى ادامه و تحكيم سيطره ى خود بر دنياى اسلام اند.

 

شعار دموكراسى خواهى و حقوق بشر يكى از اين ترفندها است.

 

امروز شيطان بزرگ كه خود مجسمه ى شرارت و قساوت برضد بشراست، پرچم طرفدارى از حقوق بشر را بلند كرده و ملّتهاى خاورميانه را به دموكراسى دعوت ميكند. دموكراسى مورد نظر آمريكا دراين كشورها به معناى آن است كه دست‌نشاندگانى رام و مطيع، به كمك توطئه و رشوه و تبليغات اغواگر، در انتخاباتى ظاهراً مردمى و باطناً آمريكائى برسركار بيايند و عامل آمريكا در تحقّق هدفهاى پليد استكبارى شوند.

 

سرلوحه ى اين هدفها سركوب موج اسلامخواهى و به انزوا كشيدن دوباره‌ى ارزشهاى اسلامى است. همه‌ى ابزارهاى تبليغاتى و سياسى آمريكا و ديگر سلطه‌طلبان، امروز به كار افتاده است تا نهضت بيدارى اسلامى را به تاخير اندازند و اگر بتوانند سركوب كنند.

 

ملتهاى مسلمان بايد امروز كاملاً هوشيار و مراقب باشند.. و علما و پيشوايان دينى، روشنفكران و دانشگاهيان، نويسندگان و شاعران و هنرمندان، جوانان و نخبگان، همه و همه بايد با هوشيارى و اقدام بهنگام، نگذارند، آمريكاى جهانخوار دوره‌ى جديدى از سلطه‌ى استعمارى خود بر دنياى اسلام را آغاز كند.

 

شعار دموكراسى‌خواهى از سوى سلطه گرانى كه سالها مدافع رژيمهاى ديكتاتورى در آسيا و آفريقا و قاره‌ى آمريكا بوده‌اند، پذيرفته نيست. داعيه‌ى مبارزه با خشنونت و تروريسم از كسانى كه خود مروّج تروريسم صهيونيستى و مرتكب خونين‌ترين خشونتها در عراق و افغانستان‌اند، نفرت آور است. ادعاى طرفدارى از حقوق مدنى از شيطانهائى كه جنايات تروريست خون آشامى چون شارون را بر مردم مظلوم فلسطين، همواره تحسين و تشويق كرده‌اند، فريبى مستوجب لعن و نفرين است. مرتكبان جنايات گوانتانامو و ابوغريب و زندانهاى مخفى در اروپا و تحقير كنندگان ملت عراق و فلسطين و پرورش دهندگان گروههائى كه بنام اسلام، خون مسلمانان را در عراق و افغانستان مباح ميشمرند، حقّ ندارند از حقوق بشر سخن بگويند. دولتهاى آمريكا و انگليس كه شكنجه ى متهمان و حتى ريختن خون آنان در خيابانها را مجاز ميشمرند و حتى شنود مكالمات تلفنى شهروندان خود بدون حكم قضائى را جايز ميدانند، حق ندارند خود را طرفدار حقوق مدنى معرفى كنند. دولتهائى كه با توليد سلاح اتمى و شيميائى و به كار گرفتن آن، تاريخ معاصر خود را سيه رو كرده‌اند، حق ندارند خود را متولّى عدم اشاعه‌ى صنعت هسته‌ئى قلمداد كنند.

 

برادران و خواهران مسلمان!

 

امروز جهان و بويژه جهان اسلام دوران حساسى را ميگذراند. از سوئى امواج بيدارى سراسر دنياى اسلام را فرا گرفته، و از سوئى چهره‌ى غدّار آمريكا و ديگر مستكبران از پرده‌ى تزوير و ريا، بيرون افتاده است. از سوئى حركت به سمت بازيابى هويّت و اقتدار در بخشهائى از جهان اسلام آغاز شده و در كشورى به عظمت ايران‌اسلامى، نهالهاى دانش و فناورى مستقل و بومى به بارنشسته و اعتماد به نفسى كه محيط سياسى و اجتماعى را متحوّل كرده بود به محيط علم و سازندگى كشيده شده است. و از سوئى رخنه‌هاى ضعف و انحطاط در آرايش سياسى و نظامى دشمنان پديد آمده است. امروز عراق از سوئى و فلسطين و لبنان از سوئى، نمايشگاه ضعف و عجز قدرت پرمدعاى آمريكا و صهيونيزم است. سياست خاورميانه‌ئى آمريكا در نخستين گامهاى خود با موانعى بزرگ مواجه شده و ناكامى دراين سياست، به حربه‌ئى بر ضد طراحان آن تبديل شده است.

 

امروز روزى است كه ملّتها و دولّتهاى مسلمان ميتوانند ابتكار عمل را به دست گيرند و كارى بزرگ را آغاز كنند. كمك به ملت مظلوم فلسطين، حمايت از ملت بيدار عراق، حراست از ثبات و استقلال لبنان و سوريه وديگر كشورهاى منطقه، وظيفه ئى همگانى است، و وظيفه ى نخبگان سياسى و دينى و فرهنگى و رجال ملّى و جوانان و دانشگاهيان، سنگين‌تر از ديگران است. وحدت و همدلى ميان پيروان مذاهب اسلامى و پرهيز از اختلافات فرقه‌ئى و قومى بايد از برجسته‌ترين شعارهاى اين نخبگان باشد. نشاط علمى، نشاط سياسى، تلاش فرهنگى و بسيج كردن همه ى نيروها در اين صفوف اصلى، بايد سرلوحه ى دعوت آنان قرار گيرد.

 

دنياى اسلام براى مردمسالارى و حقوق بشر، محتاج نسخه ى مغلوط و بارها نقض‌شده‌ى غرب نيست، مردمسالارى در متن تعاليم اسلامى و حقوق انسان از برجسته‌ترين سخنان اسلام است. دانش را از دارندگان آن، از هرجا و هركه، بايد آموخت ولى دنياى اسلام بايد همّت كند تا هميشه شاگرد نماند و از استعدادهاى خود و همّت خود براى نوآورى و ابتكار و توليد علم كمك بگيرد.

 

ارزشهاى غربى كه در كشورهاى آنان به فروپاشى اخلاقى و رواج شهوترانى و خشنونت و قانونى كردن همجنس بازى و فضاحتهاى ديگرى از اين قبيل انجاميده، قابل تقليد نيست. اسلام با ارزشهاى والاى خود، برترين منبع رستگارى انسانها است و نخبگان ملتها وظيفه‌ى حتمىِ بازخوانى و ترويج اين ارزشها را بر دوش دارند.

 

تروريسم كور و وحشيانه كه امروز مستمسك اشغالگران عراق براى حمله به اسلام و مسلمانان و بهانه‌ى ادامه ى اشغال نظامى آن كشور اسلامى است، بنابر تعاليم اسلام مطرود و محكوم است. اولين متهم اين حوادث جنايتبار، نظاميان آمريكائى و دستگاههاى جاسوسى آمريكا و اسرائيل‌اند كه تاثيرگذارى بر روند تشكيل دولت در عراق نزديكترين هدف خباثت آلود آنها به شمار ميرود.

 

برادران و خواهران مسلمان!

 

تضمين كننده‌ى همه ى هدفهاى بزرگ امّت اسلامى، توكل به خداوند و اعتماد به وعده‌ى حتمى قرآن و تحكيم اتّحاد اسلامى است، و فريضه‌ى حج با مايه‌ى غنى و كارساز »ذكراللَّه« و با اجتماع متراكم و عظيم مسلمانان در مناسك آن، ميتواند نقطه‌ى آغاز و سكوى پرش اين نهضت فراگير باشد. و برائت در قول و عمل از سردمداران كفر و استكبار در اين فريضه، الگوى عمل و نخستين گام در اين راه گردد.

 

توفيق الهى را براى شما حجّاج و دعاى حضرت ولىّ‌اللَّه اعظم روحى فداه را براى همه‌ى مسلمانان آرزو ميكنم.

 

والسلام عليكم و رحمةاللَّه

سيدعلى خامنه‌اى

 

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران