سال 92 هجری شمسی، 1434 هجری قمری سال 92 هجری شمسی، 1434 هجری قمری سال 92 هجری شمسی، 1434 هجری قمری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
سال 92 هجری شمسی، 1434 هجری قمری سال 92 هجری شمسی، 1434 هجری قمری سال 92 هجری شمسی، 1434 هجری قمری سال 92 هجری شمسی، 1434 هجری قمری سال 92 هجری شمسی، 1434 هجری قمری

سال 92 هجری شمسی، 1434 هجری قمری

اردو Bosnian Türkçe العربیه English Русский Français Deutsch Swahili تالشی سۆرانی Türkmençe Albani Kurmancî Қазақ Azərbaycan Uzbek


و الحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيدالانبياءوالمرسلين وعلي اله الطيبين الطاهرين المنتجبين

فرارسيدن موسم حج را بايد عيد بزرگ امت اسلامي به شمار آورد . فرصت مغتنمي كه اين روزهاي گرانبها در همه ي سالها براي مسلمانان جهان پديد ميآورد،كيمياي معجزه گري است، كه اگر قدر آن را شناخته و چنانكه شايسته است به كار گرفته شود بسياري از آسيب ها و آسيب پذيري هاي دنياي اسلام علاج خواهد شد .

حج، چشمه ي جوشان فيض الهي است . يكايك شما حاجيان سعادتمند،اكنون اين اقبال بلند را به دست آورده ايد كه در اين اعمال و مناسكِ آكنده از صفا و معنويت ،دل و جان را شستشويي بسزا داده ، از اين منبع رحمت و عزت و قدرت ، ذخيره اي براي همه عمر خويش برداريد . خشوع و تسليم در برابر خداي رحيم ،تعهد به وظايفي كه بر دوش مسلمانان نهاده شده است ؛نشاط و حركت و اقدام در كار دين و دنيا ؛ رحم و گذشت در تعامل با برادران ؛ جرات و اعتماد به نفس در برابر حوادث دشوار ؛ اميد به كمك و دستگيري خداوند در همه جا وهمه چيز ؛و كوتاه سخن ،ساخت و پرداخت انساني در طراز مسلماني را دراين عرصه الهيِ آموزش و پرورش ،مي توانيد براي خويش تدارك ببينيدو خودِ آراسته به اين زيورها و بهره يافته از اين ذخيره ها را براي كشور خويش و ملت خويش ،و در نهايت براي امت اسلامي ،سوغات بريد .

امت اسلامي امروز بيش از هر چيز به انسان هايي نياز دارد كه انديشه و عمل را در كنار ايمان و صفا و اخلاص و مقاومت در برابر دشمنان كينه ورز در كنار خودسازي معنوي و روحي ، فراهم سازند. اين يگانه راه نجات جامعه بزرگ مسلمانان از گرفتاري هايي است كه يا آشكارا به دست دشمن و يا با سستيِ عزم و ايمان و بصيرت ،از زمان هاي دور در آنها فرو افتاده است .

بي شك دوران كنوني ٰدوران بيداري و هويت يابي مسلمانان است ؛اين حقيقت را از خلال چالشهايي كه كشورهاي مسلمان با آن روبرو شده اند نيز به روشني مي توان دريافت . درست در همين شرايط است كه عزم و اراده متكي به ايمان و توكل و بصيرت و تدبير، مي تواند ملتهاي مسلمان را در اين چالش ها به پيروزي و سرافرازي برساند و عزت و كرامت را در سرنوشت آنان رقم زند جبهه مقابل كه بيداري و عزت مسلمانان را بر نمي تابد با همه ي توان به ميدان آمده  و از همه ي ابزارهاي امنيتي ، رواني ، نظامي ،اقتصادي و تبليغاتي براي انفعال و سركوب مسلمانان و به خود مشغول ساختنِ آنان بهره مي گيرد. نگاهي به وضعيت كشورهاي غرب آسيا از پاكِستان و افغانستان تا سوريه و عراق و فلسطين و كشورهاي خليج فارس و نيز كشورهاي شمال آفريقا از ليبي و مصر و تونِس تا سودان و برخي كشورهاي ديگر ، حقايق بسياري را روشن مي سازد. جنگ هاي داخلي ،عصبيت هاي كور ديني و مذهبي؛ بي ثباتي هاي سياسي؛رواج تروريسم قساوت آميز؛ ظهور گروهها و جريان هاي افراط گر كه به شيوه اقوام وحشي تاريخ، سينه انسان ها را مي شكافند و قلب آنان را با دندان مي درند؛ مسلّحيني كه كودكان و زنان را مي كشند و مردان را سر مي برند و به نواميس تجاوز مي كنند و حتي در مواردي اين جنايات شرم آور و مشمئز كننده را به نام و زير پرچم دين مرتكب مي شوند ، همه و همه محصول نقشه شيطاني و استكباري سرويس هاي امنيتي بيگانگان و عوامل حكومتي همدست آنان در منطقه است كه در زمينه هاي مستعدّ داخلي كشورها امكان وقوع مي يابد و روز ملت ها را سياه و كام آنان را تلخ مي كنند. يقيناً در چنين اوضاع و احوالي نمي توان انتظار داشت كه كشورهاي مسلمان، خلاء هاي مادي و معنوي خود را ترميم كنند و به امنيت و رفاه و پيشرفت علمي و اقتدار بين المللي كه بركات بيداري و هويت يابي است ، دست يابند. اين اوضاع محنت بار ، مي تواند بيداري اسلامي را عقيم و آمادگي هاي روحي پديد آمده در دنياي اسلام را ضايع سازد و بار ديگر ،سالهاي دراز ،ملت هاي مسلمان را به ركود و انزوا و انحطاط بكشاند و مسائل اساسي و مهم آنان همچون نجات فلسطين و نجات ملت هاي مسلمان از دست اندازي آمريكاو صهيونيسم را به دست فراموشي بسپارد.

علاج بنياني و اساسي را ميتوان در دو جمله ي كليدي خلاصه كرد كه هر دو از بارزترين درس هاي حج است:

اول: اتحاد و برادري مسلمانان در زير لواي توحيد

 و دوم: شناخت دشمن و مقابله با نقشه ها و شيوه هاي او

تقويت روح اخوت و همدلي درس بزرگ حج است. در اينجا حتي جِدال و درشت گويي با ديگران ممنوع است. پوشش يكسان و اعمال يكسان و حركات يكسان و رفتار مهربان در اينجا به معني برابري و برادري همه ي آن كساني است كه به اين كانون توحيد معتقد و دلبسته اند . اين پاسخ صريح اسلام به هر آن فكر و عقيده و دعوتي است كه گروهي از مسلمانان و معتقدان به كعبه و توحيد را از دائره ي اسلام بيرون بداند.عناصر تكفيري كه امروز بازيچه صهيونيست هاي غدار و حاميان غربي آنان شده و دست به جنايت هاي سهمگين مي زنند و خون مسلمانان و بي گناهان را مي ريزند و كساني از مدعيان دينداري و ملبسين به لباس روحانيت كه در آتش اختلافات شيعه و سني و امثال آن مي دمند ، بدانند كه نفس مراسم حج، باطل كننده مدعاي آنان است .

اينجانب همچون بسياري از علماي اسلام و دلسوزان امت اسلامي بار ديگر اعلام مي كنم كه هر گفته و عملي كه موجب برافروختن آتش اختلافات ميان مسلمانان شود و نيز اهانت به مقدسات هريك از گروههاي مسلمان يا تكفير يكي از مذاهب اسلامي، خدمت به اردوگاه كفر و شرك و خيانت به اسلام ،و حرام شرعي است .

شناخت دشمن و شيوه هاي او نيز دومين ركن است. اولا وجود دشمن كين توز را نبايد به دست غفلت و فراموشي سپرد و مراسم چند باره رمي جمرات در حج، نشانه ي نمادين اين حضور ذهنِ هميشگي است. ثانياً در شناخت دشمن اصلي كه امروزه همان جبهه استكبار جهاني و شبكه جنايتكار صهيونيسم است، نبايد دچار خطا شد، و ثالثاً شيوه هاي اين دشمن عنود را كه تفرقه افكني ميان مسلمانان و ترويج فساد سياسي و اخلاقي، و تهديد و تطميع نخبگان،و فشار اقتصادي بر ملتها، و ايجاد ترديد در باورهاي اسلامي است، بايد به خوبي تشخيص داد و وابستگان و ايادي دانسته و نادانسته ي آنان را از اين راه شناسايي كرد.

دولت هاي استكباري و پيشاپيش آنان آمريكا، به كمك ابزارهاي رسانه اي فراگير و پيشرفته ، چهره واقعي خود را مي پوشانند و با دعوي طرفداري از حقوق بشر و دموكراسي، رفتاري خدعه آميز در برابر افكار عمومي ملت ها در پيش مي گيرند . آنان در حالي دم از حقوق ملت ها مي زنند كه ملت هاي مسلمان ، هر روز بيشتر از گذشته ، آتش فتنه هاي آنان را با جسم و جان خود لمس مي كنند . يك نگاه به ملت مظلوم فلسطين كه دهها سال است روزانه زخم جنايات رژيم صهيونيستي و حاميانش را دريافت مي كند؛ يا به كشورهاي افغانستان و پاكِستان و عراق كه تروريسم زائيده ي سياست هاي استكبار و ايادي منطقه اي آنان ، زندگي را به كام ملت هاي آنان تلخ كرده است، يا به سوريه كه به جرم پشتيباني از جريان مقاومت ضد صهيونيستي ،آماج كينه ي سلطه گران بين المللي و كارگزاران منطقه ا ي آنان شده و به جنگ خونين داخلي گرفتار آمده است،يا به بحرين يا به ميانمار كه هر يك به نحوي ، مسلمانان محنت زده مغفول و دشمنانشان مورد حمايت اند يا به ملت هاي ديگري كه از سوي آمريكا و متحدانش ، پي در پي به تهاجم نظامي و يا تحريم اقتصادي يا خرابكاري امنيت تهديد مي شوند ، مي تواند چهره واقعي اين سردمداران نظام سلطه را به همه نشان دهد .

نخبگان سياسي و فرهنگي و ديني در همه جاي جهان اسلام بايد خود را به افشاي اين حقايق ، متعهد بدانند اين وظيفه ي اخلاقي و ديني همه ي ما است. كشورهاي شمال آفريقا كه متاسفانه امروز در معرض اختلافات عميق داخلي قرار گرفته اند بيش از همه بايد به اين مسئوليت عظيم ، يعني شناخت دشمن و شيوه ها و ترفندهايش ، توجه كنند. ادامه ي اختلافات ميان جريان هاي ملي و غفلت از خطر جنگ خانگي در اين كشورها ، خطر بزرگي است كه خسارت آن براي امت اسلامي به اين زودي ها جبران نخواهد شد.

ما البته ترديد نداريم كه ملت هاي به پا خاسته ي آن منطقه كه بيداري اسلامي را تجسم بخشيدند باذن الله اجازه نخواهند داد كه عقربه ي زمان به عقب برگردد و دوران زمامداران فاسد و وابسته و ديكتاتور تكرار شود، ليكن غفلت از نقش قدرتهاي استكباري در فتنه انگيزي و دخالتهاي ويرانگر، كار آنان را دشوار خواهد كرد و دوران عزت و امنيت و رفاه را سالها به عقب خواهد افكند . ما به توانايي ملت ها و قدرتي كه خداوند حكيم در عزم و ايمان و بصيرت توده هاي مردم قرار داده است ، از اعماق دل باور داريم و آن را در بيش از سه دهه در جمهوري اسلامي ايران ، به چشم خود ديده و با همه ي وجود خود آزموده ايم ؛ همت ما، فراخوان  همه ي ملت هاي مسلمان به اين تجربه برادرانشان در اين كشور سرافراز و خستگي ناپذير است.

از خداوند متعال صلاح حال مسلمانان و دفع كيد دشمنان را خواستارم و حج مقبول و سلامت جسم و جان و ذخيره ي سرشار معنوي را براي شما حجاج بِيت الله الحرام مسالت مي كنم.

والسلام عليكم و رحمة الله

سيّد علي خامنه اي

پنجم  ذي الحجه 1434 مصادف با 19 مهر ماه 1392
نظرات کاربران