داره میاد دوباره کاروونی

داره میاد دوباره کاروونی صدای زنگش اینبار غصه داره نمی دونست وقتی بر می گرده مسافرهاشو اونجا جا میزاره یه مادر تو منا افتاده و جون داده یه بابا دور کعبه غرق خون شد حریم و خونه ی امن الهی بازم از خون یارا لاله گون شد بجوش ای زمزم از داغی دو

داره مياد دوباره كارووني
صداي زنگش اينبار غصه داره

نمي دونست وقتي بر مي گرده
مسافرهاشو اونجا جا ميزاره

يه مادر تو منا افتاده و جون داده
يه بابا دور كعبه غرق خون شد

حريم و خونه ي امن الهي
بازم از خون يارا لاله گون شد

بجوش اي زمزم از داغي دوباره
بريز اي آسمون اشك بهاري

منا! با ما بگو حالا تو قلبت
غم چن تا ذبيح الله و داري؟

حريم امتو كردن قتلگاه و 
كبوتر ها رو باز در خون كشيدن

نقاب از روي خادمها كه افتاد
يه دنيا روي خائن ها رو ديدن

                                                                        


| شناسه مطلب: 13344نظرات کاربران