چقدر لاله که رویید در میان منا چقدر لاله که رویید در میان منا چقدر لاله که رویید در میان منا بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چقدر لاله که رویید در میان منا چقدر لاله که رویید در میان منا چقدر لاله که رویید در میان منا چقدر لاله که رویید در میان منا چقدر لاله که رویید در میان منا

چقدر لاله که رویید در میان منا

چقدر لاله که رویید در میان منا رسیده اول پاییز یا بهار شده! چه سجده ای، چه نمازی، چه طرز پروازی چقدر قربانی پشت هم قطار شده دگر حساب شهیدان عشق دستم نیست مصیبت دل ما خارج از شمار شده شده است لکه ننگ همیشگی شما شهادتی که به ما مهر افتخار شده

چقدر لاله كه روييد در ميان منا
رسيده اول پاييز يا بهار شده!

چه سجده اي، چه نمازي، چه طرز پروازي
چقدر قرباني پشت هم قطار شده

دگر حساب شهيدان عشق دستم نيست
مصيبت دل ما خارج از شمار شده

شده است لكه ننگ هميشگي شما
شهادتي كه به ما مهر افتخار شده

                                                                            


| شناسه مطلب: 13345نظرات کاربران