یاران ،سبکباران، چه زیبا پر گرفتند یاران ،سبکباران، چه زیبا پر گرفتند یاران ،سبکباران، چه زیبا پر گرفتند بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
یاران ،سبکباران، چه زیبا پر گرفتند یاران ،سبکباران، چه زیبا پر گرفتند یاران ،سبکباران، چه زیبا پر گرفتند یاران ،سبکباران، چه زیبا پر گرفتند یاران ،سبکباران، چه زیبا پر گرفتند

یاران ،سبکباران، چه زیبا پر گرفتند

یاران ،سبکباران، چه زیبا پر گرفتند خوش در کف اخلاص جان و سر گرفتند آنانکه تن را ،همره جان میکشاندند با پای سر خود را به مسلخ میرساندند با جان و دل، چون رو به قربانگاه کردند خود را همه ،قربانیِ الله کردند مَحرم شدند و مُحرم مقصود ماندند در حال

ياران ،سبكباران، چه زيبا پر گرفتند
خوش در كف اخلاص جان و سر گرفتند

آنانكه تن را ،همره جان ميكشاندند
با پاي سر خود را به مسلخ ميرساندند

با جان و دل، چون رو به قربانگاه كردند
خود را همه ،قربانيِ الله كردند

مَحرم شدند و مُحرم مقصود ماندند
در حالت سجده بر آن مسجود ماندند

حج را ، چه ابراهيميان آوازه دادند
حجاج بيت الله، درسي تازه دادند

ياد شهيدان را دوباره زنده كردند
خود را فداي امتي رزمنده كردند

اين جان سپردنها بما پيغامي آورد
امواجي از بيداري اسلامي آورد

 شد مفتضح آل سعود، آماده باشيد
تا رفتن قوم يهود، آماده باشيد

جرثومه كفار اينك رفتني شد
تابوي استكبار بي شك مردني شد

هر جا كه هر دولت درافتد با ولايت
ضرب المثل گردد در عالم، بي كفايت

مُشت ابوسفيانِ استكبار وا شد
آمال دُور مشركين باد هوا شد

ما با بني مروان و مرهب در ستيزيم
با دشمنان دين و مذهب در ستيزيم

ما بولهب هاي زمان را ميشناسيم
شيطان پرستان جهان را ميشناسيم

ما كاخهاي شيشه اي را رَد گرفتيم
رَد سران مشرك و مرتد گرفتيم

امروز با دشمن ،مسلمان آشنا شد
سرتاسر جغرافياي دين، منا شد

امروز مسلخ از يمن، تا قلب شام است
از بيت مَقدَس ،تا دل بيت الحرام است

اين فتنه ها پرورده قوم يهودند
بازيگر اين فتنه ها آل سعودند

اهل بصيرت بعد از اين آماده تر شد
اين امت آزاده بس آزاده تر شد

نسلي كه خود را با شهادت روبرو ديد
راه شهيد كربلا را پيش رو ديد

ما كربلا را كعبه دل ميشماريم
شش گوشه را چون قبله دل ميشماريم

پشت سر رهبر، نماز آنجا گذاريم
پا در ركاب مهدي زهرا گذاريم

                                                                    


| شناسه مطلب: 13346نظرات کاربران