از بانی این عزا نخواهیم گذشت

از بانی این عزا نخواهیم گذشت
از خون شهیدها نخواهیم گذشت

از هرچه که بگذریم تا آخر عمر
از آل سعود ما نخواهیم گذشت

هرچند که در منا یکی از آداب
سنگی است که میشود به شیطان پرتاب

این است شعار حاجیان در جمرات
لعنت به محمد بن عبدالوهاب

مارا به عزا اگر نشاندند ولی
در غیرت ما دمی نیفتد خللی

یک روز به انتقام برمی خیزیم
شمشیر به دست پشت فرزند علی

اسلام محمدی است اسلام علی
پر می شود از سبوی حق جام علی

یک روز می آید که نباشد نامی
بر صفحه ی روزگار جز نام علی

                                                                        
 


| شناسه مطلب: 13352نظرات کاربران