نسوز باغزل گریه چشم های عزا را نسوز باغزل گریه چشم های عزا را نسوز باغزل گریه چشم های عزا را بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
نسوز باغزل گریه چشم های عزا را نسوز باغزل گریه چشم های عزا را نسوز باغزل گریه چشم های عزا را نسوز باغزل گریه چشم های عزا را نسوز باغزل گریه چشم های عزا را

نسوز باغزل گریه چشم های عزا را

نسوز باغزل گریه چشم های عزا را  کمی حماسه بخوان سوگ کشته گان منا را اگر صلاح بدانی بیا و روضه نخوان باد!  بچرخ و شعله بزن آه های سینه گشارا اگر تو گریه کنی، من بنالم، آب بموید  رها کنیم به دست که بیرق شهدا را؟ شب از غلاف برون اس

نسوز باغزل گريه چشم هاي عزا را 
كمي حماسه بخوان سوگ كشته گان منا را

اگر صلاح بداني بيا و روضه نخوان باد! 
بچرخ و شعله بزن آه هاي سينه گشارا

اگر تو گريه كني، من بنالم، آب بمويد 
رها كنيم به دست كه بيرق شهدا را؟

شب از غلاف برون است و ماسكوت غلافيم
صريح تر شده ظلمت، عزا بس است خدا را

دراين جنايت بي انتها، به خون شهيدان 
قسم كه خسته نموديم دستهاي دعا را

كليد كعبه بدست! اينك اين ابولهب است، آه
كه جاي داده دراين خانه (لات) بي سروپا را

كجاست عزم محمدكه با لباني از اعجاز
ندا دهد، دم (تبت يدا ابي لهبا)را

سوار بر خر دجال، قوم آل سعودند 
كه بسته اند ره موج هاي رو به سما را
 
درست موسم (قربان) ،به پاي بسته ي شيطان
چگونه كشته ببينيم حاجيان منا را؟

                                                           


| شناسه مطلب: 13353نظرات کاربران