راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بود راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بود راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بود بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بود راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بود راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بود راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بود راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بود

راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بود

راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بود عرشِ الهی گرم استقبالِ آن ها بود در صورت آیینه جای خود،خدا دیدند عشقِ شهادت دائماً در فالِ آن ها بود چون شبنمی بودند در آیینه ی خورشید آرام رفتند و زمین دنبالِ آن ها بود یک عده روی خاک رمل فکه،یک عده در مکه او

راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بود
عرشِ الهي گرم استقبالِ آن ها بود

در صورت آيينه جاي خود،خدا ديدند
عشقِ شهادت دائماً در فالِ آن ها بود

چون شبنمي بودند در آيينه ي خورشيد
آرام رفتند و زمين دنبالِ آن ها بود

يك عده روي خاك رمل فكه،يك عده
در مكه اوج ساعت اجلال آن ها بود

يك عده وقت صبح و يك عده صلاة ظهر
رفتند چونكه وقتِ اِستهلالِ آن ها بود

از بين ما آنها پريدند و سفر كردند
شوق وصال حق تعالي بالِ آن ها بود

                                                            


| شناسه مطلب: 13358نظرات کاربران