الا ای حاجیان کوی دلدار الا ای حاجیان کوی دلدار الا ای حاجیان کوی دلدار بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
الا ای حاجیان کوی دلدار الا ای حاجیان کوی دلدار الا ای حاجیان کوی دلدار الا ای حاجیان کوی دلدار الا ای حاجیان کوی دلدار

الا ای حاجیان کوی دلدار

الا ای حاجیان کوی دلدار که در دل بودتان شوق رخ یار همه محرم به سوی یار رفتید به شوق دیدن دلدار رفتید منا را از منا پرواز دادید عروج خویش را آواز دادید همه در نور یار خویش مجذوب همه قربانیان کوی محبوب همه شهد وصال دوست خورده به قربانگاه جا

الا اي حاجيان كوي دلدار
كه در دل بودتان شوق رخ يار

همه محرم به سوي يار رفتيد
به شوق ديدن دلدار رفتيد

منا را از منا پرواز داديد
عروج خويش را آواز داديد

همه در نور يار خويش مجذوب
همه قربانيان كوي محبوب

همه شهد وصال دوست خورده
به قربانگاه جانان جان سپرده

بساط عشق گسترديد ياران
منا را كربلا كرديد ياران

شما آئينه داران الستيد
شما تنديس شيطان را شكستيد

اگرچه داغتان سخت است ياران
ولي گشتيد گلهاي بهاران

الا اي لاله هاي بي نشاني
نگيرد باغ تان رنگ خزاني

شما حجاج بيت الله بودبد
ملائك را همه همراه بوديد

شما مهمان حق بوديد اينجا
همه خورشيد مشهوديد اينجا

خدا را با يقين لبيك گفتيد
حقيقت را چنين لبيك گفتيد

                                                               
 


| شناسه مطلب: 13359نظرات کاربران