باد می آشوبدازهرسوصفوف کاج را

باد می آشوبدازهرسوصفوف کاج را درمزارع بنگرازاین بیشترتاراج را پیش ازاین هنگامه ازدریای سرخ آورده است تاکجاهای سواحل سیلی امواج را؟! ماه مهراست وچنین نامهربان آورده است پایکوبان برزمین این شیوه ی تاراج را باشباهنگان به آهنگی حجازی خوانده است ب

باد مي آشوبدازهرسوصفوف كاج را
درمزارع بنگرازاين بيشترتاراج را

پيش ازاين هنگامه ازدرياي سرخ آورده است
تاكجاهاي سواحل سيلي امواج را؟!

ماه مهراست وچنين نامهربان آورده است
پايكوبان برزمين اين شيوه ي تاراج را

باشباهنگان به آهنگي حجازي خوانده است
بين خاكستر،وصيت نامه ي حلاج را

هاي وهويش چون مقامرپيشگان دركعبه است
درشبيخون بين ميان مشعراين ليلاج را

قاصدك هاي كبودي پشت هم مي آورند
بال دربال ازمنا خون نامه ي حجاج را

بنگراين جامه سپيدان رابه لبيكي شگفت
بعدازآن باحيرت آن سوتراميرالحاج را

اين شقايق سيرتان درخون تماشايي ترند
پس چه حاجت بعدازين گلدوزي نساج را؟!

"حجكم مقبول"اي قوم اي به چرخاچرخ خون!
"سعيكم مشكور"،كم مي آيداين معراج را!

بشنويداي فتنه زادان حرم!آل سقوط!
باطنين خون ،شكست برج هاي عاج را

سهم تان مي بينم آن بالاابابيلي دگر
غرق خون برقامت ناسازتان ديباج را

ابرهاسجيل مي گرددبه چشم ابرهه
كس نمي بيندازاوحتي نشان تاج را

                                                           


| شناسه مطلب: 13360نظرات کاربران