این شهیدان فداى شور غدیر این شهیدان فداى شور غدیر این شهیدان فداى شور غدیر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
این شهیدان فداى شور غدیر این شهیدان فداى شور غدیر این شهیدان فداى شور غدیر این شهیدان فداى شور غدیر این شهیدان فداى شور غدیر

این شهیدان فداى شور غدیر

این شهیدان فداى شور غدیر عید قربان فداى نور غدیر شب این قوم را عزا کردند تا بکاهند از سرور غدیر . .                                          

اين شهيدان فداى شور غدير
عيد قربان فداى نور غدير

شب اين قوم را عزا كردند
تا بكاهند از سرور غدير
.
.

                                                             


| شناسه مطلب: 13366نظرات کاربران