ناگهان بغض دلی واشد از این حس سجود

ناگهان بغض دلی واشد از این حس سجود چند صد کشته بجا مانده در این واقعه بود شاعری باعصبانیتش این بیت سرود لعن الله علی طایفه آل سعود . .                               &nb

ناگهان بغض دلي واشد از اين حس سجود

چند صد كشته بجا مانده در اين واقعه بود

شاعري باعصبانيتش اين بيت سرود

لعن الله علي طايفه آل سعود
.
.
                                                                   


| شناسه مطلب: 13367نظرات کاربران