از مِنا می آورند اخبار داغ دور را

از منا می آورند اخبار داغ دور را… از مِنا می آورند اخبار داغ دور را نوحه خوان کو تا بخواند «سعیکم مشکور» را؟ جامه ی احرام پوشیدند، اما شد کفن مرگ در هم کرده اینجا خاک را، کافور را سرزمین وحی در دستان کفر است، ای دریغ در سیاه

از منا مي آورند اخبار داغ دور را…

از مِنا مي آورند اخبار داغ دور را
نوحه خوان كو تا بخواند «سعيكم مشكور» را؟

جامه ي احرام پوشيدند، اما شد كفن
مرگ در هم كرده اينجا خاك را، كافور را

سرزمين وحي در دستان كفر است، اي دريغ
در سياهي ها فرو بردند كوه نور را

شعله ي اين خشم را دشنام هم بي فايده است
پس چه بايد كرد آل اينقدر منفور را؟

چاره اي جز مشورت با قبضه ي شمشير نيست
چون نمي داند طرف غير از زبان زور را
.
هم تراز بشكه ي نفت است، لطفا قبركن
باز بي زحمت بيا و پهن تر كن گور را


| شناسه مطلب: 13372نظرات کاربران