چند روزیست که مغشوش شده فکر منا چند روزیست که مغشوش شده فکر منا چند روزیست که مغشوش شده فکر منا بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چند روزیست که مغشوش شده فکر منا چند روزیست که مغشوش شده فکر منا چند روزیست که مغشوش شده فکر منا چند روزیست که مغشوش شده فکر منا چند روزیست که مغشوش شده فکر منا

چند روزیست که مغشوش شده فکر منا

چند روزیست که مغشوش شده فکر منا بهر حرفی که زده یک نفر از انجمنا او بگفتا که دگر فصل گل و مُل بگذشت گل و بلبل نکند چاره ء این درد منا شعر نو ایده ء نو در نطرم خوش باشد نه دگر سجع وهم قافیه دارد ثمنا شعر باید سخن روز بباشد که دگر بکند چاره همه علّت

چند روزيست كه مغشوش شده فكر منا
بهر حرفي كه زده يك نفر از انجمنا
او بگفتا كه دگر فصل گل و مُل بگذشت
گل و بلبل نكند چاره ء اين درد منا
شعر نو ايده ء نو در نطرم خوش باشد
نه دگر سجع وهم قافيه دارد ثمنا
شعر بايد سخن روز بباشد كه دگر
بكند چاره همه علّت امروز منا (كه مفاد اين بيت را كاملا قبول داشته و بآن ايمان دارم )
ليك اين قافيه تنگ آمده بر آن شاعر
شعر نظم است و به نظم است همه فوت و فنا
شعر كهنه فقط از بلبل و گلها كه نگفت !
مْهر تاييد زند شعر كهن حرف منا
جمله پند يست حكيمانه براي من وتو
كه بدان معترفند ؛ جمله اديب وطنا
چون ؛ حكيم اند ابوالقاسم فردوسي وهم
سعدي و حافظ و بس شاعر ايران منا-
عمق گفتار حكيمان حُكَما درك كنند!
ورنه سطحي است براي دگران اين سخنا
تو زكالاي خودت دَم زن و تبليغ نما
ني كه كالاي دگر بَد ؛ و خوش است مال منا
هريكي جنس و متاع خودمون عرضه كنيم
مشتري هست گزيند ز شما يا ز منا
ور كه بازار كسادست تورا من چه كنم ؟
جنس مرغوب بياور كه ربايد ثمنا
يك تن از آنكه تو گويي نشده فردوسي
يا كه سعدي و دگر شاعر ديروز منا
كسي از ايده و هم شاعر تو بد كه نگفت!
چرت و پرت از چه بخواني تو دگر" شعرمنا ؟؟
آن گل و چهچهِ بلبل كه چرندش خواني
بُده خود روح بشر درهمه عصر وزَمَنا !
خاك راه همهء‌ اهل ادب (مهرآيين )
بامژه پاك كند خاك ره از انجمنا

 


| شناسه مطلب: 13373نظرات کاربران