بگذار و بگذر این همه  گفت و شنود را بگذار و بگذر این همه  گفت و شنود را بگذار و بگذر این همه  گفت و شنود را بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
بگذار و بگذر این همه  گفت و شنود را بگذار و بگذر این همه  گفت و شنود را بگذار و بگذر این همه  گفت و شنود را بگذار و بگذر این همه  گفت و شنود را بگذار و بگذر این همه  گفت و شنود را

بگذار و بگذر این همه گفت و شنود را

بگذار و بگذر این همه  گفت و شنود را
کی می کنیم ریشه آل سعود را

یارب به حق ناقه صالح عذاب کن
نسل به جای مانده قوم ثمود را

افتاده دست ابرهه ها خانه خدا
سجیل کو که سر شکند این جنود را

چیزی به غیر وهن ندارد نمازشان
باید شکست بر سر آنها عمود را

ای واجب الوجود ز لوث وجودشان
کی پاک می کنی همه مُلک وجود را

انکار می کنند هرآنچه که بوده را
اصرار می کنند هر آنچه نبود را

جده، یمن، مدینه، غدیر، از قدیم ها
این قوم می خرند تمام شهود را

در آن زمین که نام علی گل نمی کند
هرگز مجوی مدفن یاس کبود را

کو وارث کسی که در قلعه کنده است
تا بشکند دوباره غرور یهود را

اسفند روز آمدنش کور میکند
یک صبح جمعه چشم بخیل و حسود را

 


| شناسه مطلب: 13396نظرات کاربران