ایستادگی ایستادگی ایستادگی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
ایستادگی ایستادگی ایستادگی ایستادگی ایستادگی

ایستادگی

آتش، گلوله، سنگ برایم بیاورید
جای قلم تفنگ برایم بیاورید

باید که توپخانه بسازم به جای شعر
باید که مثل بمب بپیچد صدای شعر

باید قلم به رقص بیاید جنون کند
باید که مرتضی بشود "فتح خون" کند

باید لباس رزم بپوشد صدای من
باید سپاه قدس شود واژه های من

پیغمبران شعر اگر نعره ای بلند
در گوش جاهلیت این عصر می شدند-

هر روز حرف لیلی و مجنون نمی زدند...
آتش به پای شاخه ی زیتون نمی زدند

از بس خیال در خم ابروی یار ماند
از سرزمین قبله فقط یک نوار ماند

این گونه شد که گرگ یهودی عزیز شد
یوسف میان معرکه ها ریز ریز شد

این گونه شد که بال و پر جبرئیل سوخت
برعکس معجزات در آتش خلیل سوخت

جریان گرفت قصه ی تلخ سقیفه ها
افتاد تاج و تخت به دست خلیفه ها

تمثالی از معاویهT آل سعود شد
وقتی غلام حلقه به دوش یهود شد

وقتی بنای اصلی دین استقامت است
دست یهود را بفشاری حماقت است

آتش ، گلوله، سنگ برایم بیاورید
جای قلم تفنگ برایم بیاورید...

::

ما از خودی و غیر خودی زخم خورده ایم
تا جنگ را به قدرت خود پیش برده ایم

از غرب آمدند به یاری انقلاب
یک عده از جماعت ما مثل خرس خواب


در فتنه ها و همهمه ها عقل کل شدند
پس مانده های ارتش مارشال دوگل شدند

گفتند" شیعیان همه در سختی اند و باز
جیب حماس پر شده از پول نفت و گاز
"
هم عالمان مجتهد کفر و دین شدند
هم مادرانِ عاشق این سرزمین شدند

مثل کلام مبهم طفلی میان خواب
هی حرف می زنند فقط حرف بی حساب

ما داغدیده ایم که آتش فشان شدیم
تا مظهر مقاومت این و آن شدیم

پیروز می شویم در آخر به سادگی
با ایستادگی و فقط ایستادگی


| شناسه مطلب: 13397نظرات کاربران