برزگر، عطاء الله برزگر، عطاء الله برزگر، عطاء الله بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
برزگر، عطاء الله برزگر، عطاء الله برزگر، عطاء الله برزگر، عطاء الله برزگر، عطاء الله

برزگر، عطاء الله

استان: فارس شهر: آباده مذهب: شيعه سن: 72

استان: فارس

شهر: آباده

مذهب: شيعه

سن: 72


| شناسه مطلب: 13463نظرات کاربران