خاني، عبدالصمد خاني، عبدالصمد خاني، عبدالصمد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
خاني، عبدالصمد خاني، عبدالصمد خاني، عبدالصمد خاني، عبدالصمد خاني، عبدالصمد

خاني، عبدالصمد

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 58

استان: خراسان

شهر: نيشابور

مذهب: شيعه

سن: 58


| شناسه مطلب: 13522نظرات کاربران