داغستاني، غلامرضا

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 69

استان: خراسان

شهر: نيشابور

مذهب: شيعه

سن: 69


| شناسه مطلب: 13533نظرات کاربران