سلطاني، ولي سلطاني، ولي سلطاني، ولي بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
سلطاني، ولي سلطاني، ولي سلطاني، ولي سلطاني، ولي سلطاني، ولي

سلطاني، ولي

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 80

استان: تهران

شهر: تهران

مذهب: شيعه

سن: 80


| شناسه مطلب: 13659نظرات کاربران