شنيور نصاري، عبدالستار شنيور نصاري، عبدالستار شنيور نصاري، عبدالستار بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
شنيور نصاري، عبدالستار شنيور نصاري، عبدالستار شنيور نصاري، عبدالستار شنيور نصاري، عبدالستار شنيور نصاري، عبدالستار

شنيور نصاري، عبدالستار

استان: خوزستان شهر: آبادان مذهب: شيعه سن: 60

استان: خوزستان

شهر: آبادان

مذهب: شيعه

سن: 60


| شناسه مطلب: 13681نظرات کاربران