صداقت فر، عبدالخالق صداقت فر، عبدالخالق صداقت فر، عبدالخالق بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
صداقت فر، عبدالخالق صداقت فر، عبدالخالق صداقت فر، عبدالخالق صداقت فر، عبدالخالق صداقت فر، عبدالخالق

صداقت فر، عبدالخالق

استان: اصفهان شهر: شهر رضا مذهب: شيعه سن: 64

استان: اصفهان

شهر: شهر رضا

مذهب: شيعه

سن: 64


| شناسه مطلب: 13692نظرات کاربران