مسعود مجردی - رئیس ستاد مکه در حج مسعود مجردی - رئیس ستاد مکه در حج مسعود مجردی - رئیس ستاد مکه در حج بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مسعود مجردی - رئیس ستاد مکه در حج مسعود مجردی - رئیس ستاد مکه در حج مسعود مجردی - رئیس ستاد مکه در حج مسعود مجردی - رئیس ستاد مکه در حج مسعود مجردی - رئیس ستاد مکه در حج

مسعود مجردی - رئیس ستاد مکه در حج

نشست شورای اداری شهرستان مشهد - 21/08/1394 رئیس ستاد مکه در حج امسال گفت: "ممانعت پلیس حاجیان ایرانی را به خیابان 204 کشاند؛ بنابراین در فاجعه منا، هیچ‌گونه تقصیری متوجه مدیران و روحانیان کاروان ها نیست." مسعود مجردی روز پنجشنبه، در ن

نشست شوراي اداري شهرستان مشهد - 21/08/1394

رئيس ستاد مكه در حج امسال گفت: "ممانعت پليس حاجيان ايراني را به خيابان 204 كشاند؛ بنابراين در فاجعه منا، هيچ‌گونه تقصيري متوجه مديران و روحانيان كاروان ها نيست."

مسعود مجردي روز پنجشنبه، در نشست شوراي اداري شهرستان مشهد افزود: "براي مديران كاروان ها راحت‌تر بود كه از مسير سوق‌العرب وارد جمرات شوند؛ چون در انتهاي خيابان «204» كه فاجعه در آن رخ داد، پلي وجود دارد كه به طبقه دوم مي رود و طبق فقه شيعه، شيعيان نمي توانند در طبقه هاي ديگر بجز طبقه همكف رمي جمرات كنند بنابراين بايد به سوي خيابان هاي «جوهره» و سوق العرب برگردند كه از اول نيز قرار بود از همين مسير طي طريق كنند."

وي كه مديركل حج و زيارت خراسان رضوي نيز است، بر نقش پليس عربستان براي تغيير مسير حاجيان ايراني تاكيد كرد. مجردي گفت: "اين پرسش مطرح شده است كه چرا نيروهاي امدادي ايران در خيابان 204 منا حضور نداشتند. پاسخ اين است كه زائران ايراني هم قرار نبود به اين خيابان بروند و مسير حركت آنان در تفاهم‌نامه امضا شده با سعودي‌ها، خيابان‌هاي جوهره و سوق العرب بود و در اين دو خيابان بيش از 80 تيم امداد ايراني و 10 پايگاه پزشكي ايران مستقر شده بودند."

وي افزود: "فقه شيعه محدوده خاصي را منا مي داند كه زائرانش نبايد از آن خارج شوند. بنابراين شمار زائران خود را افزايش نمي دهيم زيرا نمي خواهيم از فقه خود بگذريم؛ در حالي كه طرف سعودي مي گويد بياييد در «مزدلفه» و «وادي معسر» و... حضور يابيد."

مجردي گفت: "فقه ما اجازه مي دهد بانوان و افراد مضطر، بيمار و مسن در منا وقوف اضطراري داشته باشند. 60 درصد حاجيان ايراني وقوف اضطراري داشتند بنابراين حادثه براي 40 درصد حاجيان ايراني اتفاق افتاد و اين نكته اي است كه بايد به آن پرداخته شود." وي گفت: "60 درصد حاجيان ايراني شب پيش از عيد قربان در مزدلفه توقف كوتاهي داشتند و نيت كردند و شبانه رمي جمرات انجام دادند و برگشتند. 40 درصد ديگر از جمله بانوان اهل سنت صبح روز عيد وارد منا شدند و پس از استراحتي كوتاه براي رمي جمرات حركت كردند. علت اينكه در ميان جانباختگان، زن شيعه ايراني وجود ندارد نيز همين مطلب است."

مجردي افزود: "همه ساله در ورودي هاي هر خيابان منا چهار تا پنج پليس حضور داشتند؛ اما امسال در ورودي هر خيابان فقط يك پليس 18 تا 24 ساله بود؛ زيرا سعودي‌ها، همه نيروهاي قديمي خود را به يمن فرستاده بودند؛ به طوري كه تمام افسران كاركشته اي كه هر سال با ما درباره منا نشست داشتند امسال نبودند و از رياض نيرو آورده بودند." وي گفت: "اين نيروهاي بي تجربه نتوانستند مانع بازگشت حاجيان آفريقايي از مسير خيابان 204 شوند كه پشت سر آنان كاروان جانبازان و ويلچري نشين هاي ما حضور داشتند كه روي هم ريختند."[1]

 
[1] . خبرگزاري جمهوري اسلامي، http://www.irna.ir/fa/News/81836229/


| شناسه مطلب: 14168نظرات کاربران