کاووس سید امامی کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی کاووس سید امامی کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی کاووس سید امامی کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
کاووس سید امامی کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی کاووس سید امامی کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی کاووس سید امامی کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی کاووس سید امامی کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی کاووس سید امامی کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی

کاووس سید امامی کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی

گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا - 02/07/1394 کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی گفت: "کشته شدگان زایران ایرانی در حادثه منا تبعات جدی برای کشور عربستان به همراه خواهد داشت." کاووس سید امامی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار

گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا - 02/07/1394

كارشناس حوزه جامعه شناسي سياسي گفت: "كشته شدگان زايران ايراني در حادثه منا تبعات جدي براي كشور عربستان به همراه خواهد داشت."

كاووس سيد امامي روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا اظهار كرد: "اين اتفاق، عربستان را به عنوان كشوري كه توانايي چنين خدماتي را ندارد، در تمام دنيا بي اعتبار مي كند و تركش هاي سياسي بسيار قوي دارد."

وي با بيان اينكه رژيم عربستان همواره خود را به عنوان خادم حرمين شريفين در ميان مسلمانان جا انداخته، افزود: عربستان سعودي هميشه به عنوان يك نظام سياسي با ثبات در كنترل منابع عظيم مالي، كه مي تواند با اين منابع برخي از مشكلات جهان اسلام را حل كند، و نيز به عنوان يكي از رهبران جهان اسلام در بين اهل سنت شناخته مي شود؛ بنابراين اين دست اتفاقات به مشروعيت و حيثيت اين نظام ضربه مي زند.

اين كارشناس حوزه جامعه شناسي سياسي در پاسخ به اين كه آيا اين اتفاقات در تصميم گيري اقشار مردم براي رفتن به حج در سال هاي آينده تأثير خواهد گذاشت، گفت: تأثير آن بسيار كم خواهد بود؛ چرا كه آن احساس نياز و تكليفي كه مسلمانان سراسر دنيا مي كنند، ما را باز به سمت ملكه خواهد برد؛ شايد براي يكي دو سال زيارت خود را به تعويق بيندازند، اما بيش از آن بعيد مي دانم كه در بين توده مردم تأثير بگذارد.

عضو هيات علمي دانشكده علوم سياسي دانشگاه امام صادق خاطرنشان كرد: "اين بحث در تمامي محافل به سرعت منتشر مي شود؛ به هر صورت در افكار عمومي ايران كه در شرايط عادي نيز با عربستان سعودي مسئله دارد، بي اعتباري رژيم عربستان دو چندان مي شود. "[1]

 
[1] . خبرگزاري جمهوري اسلامي، http://www.irna.ir/fa/News/81771998/

 

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 14189نظرات کاربران