شیخ صهیب الحلبی، عالم اهل سنت لبنان شیخ صهیب الحلبی، عالم اهل سنت لبنان شیخ صهیب الحلبی، عالم اهل سنت لبنان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
شیخ صهیب الحلبی، عالم اهل سنت لبنان شیخ صهیب الحلبی، عالم اهل سنت لبنان شیخ صهیب الحلبی، عالم اهل سنت لبنان شیخ صهیب الحلبی، عالم اهل سنت لبنان شیخ صهیب الحلبی، عالم اهل سنت لبنان

شیخ صهیب الحلبی، عالم اهل سنت لبنان

گفت وگو با ایرنا - 03/07/1394 شیخ صهیب الحبلی از علمای اهل سنت لبنان نیز در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد: "فاجعه ای که هنگام رمی جمرات در منا رخ داد، یک مصیبت بزرگ برای حجاج بیت الله الحرام و مسلمانان جهان بود." وی این حادثه مصیبت بار را یکی

گفت وگو با ايرنا - 03/07/1394

شيخ صهيب الحبلي از علماي اهل سنت لبنان نيز در گفت وگو با ايرنا تاكيد كرد: "فاجعه اي كه هنگام رمي جمرات در منا رخ داد، يك مصيبت بزرگ براي حجاج بيت الله الحرام و مسلمانان جهان بود."

وي اين حادثه مصيبت بار را يكي از حلقه هاي زنجير كوتاهي ها و اهمال كاري هاي سعودي ها خواند و گفت: "كساني كه آلزايمر دارند و نمي توانند مسائل كوچك مرتبط با خاندان سعودي را اداره كنند، چگونه مي توانند بزرگترين و عظيم ترين تجمع بزرگ مسلمانان جهان يعني مناسك حج تمتع را اداره كنند."

عضو تجمع علماي مسلمان لبنان خاطرنشان كرد: اكنون زمان آن فرارسيده تا مسلمانان جهان با صداي بلند فرياد بزنند و خواستار بازخواست و مجازات آل سعود شوند.

اين عالم اهل تسنن لبنان تصريح كرد: كمترين مطالبه مسلمانان بايد كوتاه شدن دست آل سعود از اداره حرمين شريفين و مناسك حج و تسليم آن به يك هيات از كشورهاي اسلامي باشد.

امام جماعت مسجد حضرت ابراهيم نبي(عليه السلام) در صيدا, بزرگترين شهر جنوب لبنان ، گفت: "با سپرده شدن مسئوليت برگزاري مناسك حج به يك هيات اسلامي ترديدي نيست كه ديگر شاهد اين اهمال كاري ها و كوتاهي ها نخواهيم بود و مناسك حج با سهولت و با امنيت كامل برگزار خواهد شد.

شيخ صهيب الحبلي خواستار برگزاري يك حركت اعتراضي مردمي در همه كشورهاي اسلامي عليه اقدامات جنايتكارانه آل سعود شد كه بيشترين و بزرگترين صدمه ها را به جهان اسلام وارد كرده است.[1]

 
[1] . خبرگزاري جمهوري اسلامي، http://www.irna.ir/fa/News/81772236/

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 14200نظرات کاربران