عبدالملک حرمین – نایب رئیس کمیسیون امور مذهبی و اجتماعی مجلس نمایندگان اندونزی عبدالملک حرمین – نایب رئیس کمیسیون امور مذهبی و اجتماعی مجلس نمایندگان اندونزی عبدالملک حرمین – نایب رئیس کمیسیون امور مذهبی و اجتماعی مجلس نمایندگان اندونزی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
عبدالملک حرمین – نایب رئیس کمیسیون امور مذهبی و اجتماعی مجلس نمایندگان اندونزی عبدالملک حرمین – نایب رئیس کمیسیون امور مذهبی و اجتماعی مجلس نمایندگان اندونزی عبدالملک حرمین – نایب رئیس کمیسیون امور مذهبی و اجتماعی مجلس نمایندگان اندونزی عبدالملک حرمین – نایب رئیس کمیسیون امور مذهبی و اجتماعی مجلس نمایندگان اندونزی عبدالملک حرمین – نایب رئیس کمیسیون امور مذهبی و اجتماعی مجلس نمایندگان اندونزی

عبدالملک حرمین – نایب رئیس کمیسیون امور مذهبی و اجتماعی مجلس نمایندگان اندونزی

02/07/1394 یک مقام اندونزی، پس از حادثه مرگبار منا در رمی جمرات، پیشنهاد بررسی همکاری با عربستان برای افزایش امنیت حجاج در طول مناسک حج توسط کشورهای اسلامی را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، عبدالملک حرمین، نایب رئیس کمیسیون امور

02/07/1394

يك مقام اندونزي، پس از حادثه مرگبار منا در رمي جمرات، پيشنهاد بررسي همكاري با عربستان براي افزايش امنيت حجاج در طول مناسك حج توسط كشورهاي اسلامي را مطرح كرد.

به گزارش خبرگزاري رسمي اندونزي (آنتارا)، عبدالملك حرمين، نايب رئيس كميسيون امور مذهبي و اجتماعي مجلس نمايندگان اندونزي، براي افزايش امنيت حجاج در موسم حج پيشنهاد كرد علاوه بر اندونزي، دولت عربستان سعودي بايد يادداشت تفاهم هايي با ديگر كشورهاي اسلامي براي افزايش امنيت زائران امضا كند.
وي همچنين گفت كه نيروهاي حافظ صلح از كشورهاي اسلامي نيز مي توانند به ساماندهي سه ميليون زائر در موسم حج كمك كنند. اين مقام بلندپايه مجلس نمايندگان اندونزي همچنين معتقد است "نيروهاي امنيتي عربستان سعودي، قادر به سازماندهي 3 ميليون زائر در ايام حج نيستند." وي گفت كه اگر نيروهاي امنيتي در عربستان سعودي افزايش يابد، حوادثي مانند منا هيچگاه اتفاق نمي افتد.[1]

 
[1] . خبرگزاري جمهوري اسلامي، http://www.irna.ir/fa/News/81772080/

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 14202نظرات کاربران