مفتی گلزار احمد نعیمی، رییس جماعت اهل حرم مفتی گلزار احمد نعیمی، رییس جماعت اهل حرم مفتی گلزار احمد نعیمی، رییس جماعت اهل حرم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مفتی گلزار احمد نعیمی، رییس جماعت اهل حرم مفتی گلزار احمد نعیمی، رییس جماعت اهل حرم مفتی گلزار احمد نعیمی، رییس جماعت اهل حرم مفتی گلزار احمد نعیمی، رییس جماعت اهل حرم مفتی گلزار احمد نعیمی، رییس جماعت اهل حرم

مفتی گلزار احمد نعیمی، رییس جماعت اهل حرم

گفت و گو با خبرنگار ایرنا - 02/07/1394 مفتی گلزار احمد نعیمی, رییس جماعت اهل حرم و از علمای اهل سنت پاکستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت که عربستان باید توجه بیشتری به حفظ جان حجاج داشته باشد و به مسوولیت های خود عمل کند. وی گفت: "برنامه

گفت و گو با خبرنگار ايرنا - 02/07/1394

مفتي گلزار احمد نعيمي, رييس جماعت اهل حرم و از علماي اهل سنت پاكستان نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت كه عربستان بايد توجه بيشتري به حفظ جان حجاج داشته باشد و به مسووليت هاي خود عمل كند.
وي گفت: "برنامه ريزي مراسم حج امسال به هيچ وجه برنامه ريزي خوبي نبود و عدم توجه مسوولان عربستان به امنيت جاني حجاج باعث شد تا مشكلات زيادي ايجاد شود."

مفتي گلزار احمد نعيمي گفت كه عربستان بايد مسووليت جان باختن صدها نفر از حجاج را كه در واقع قرباني بي برنامگي وضعف سعودي هاي در ميزباني و برگزاري مراسم حج شده اند، برعهده بگيرد. [1]

 
[1] . خبرگزاري جمهوري اسلامي، http://www.irna.ir/fa/News/81771883/

 


| شناسه مطلب: 14204نظرات کاربران