صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه

صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه

صفحه توئیتر - 03/07/1394 صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه در واکنشی تند به فاجعه رمی جمرات گفت: "اماکن مقدس ملک پدری سعودی ها نیست، بلکه ارزش های مقدس اسلامی است." وی در صفحه توئیتر خود نوشت: "رخداد رمی جمرات یک فاجعه

صفحه توئيتر - 03/07/1394

صلاح الدين دميرتاش، رهبر حزب دمكراتيك خلق هاي تركيه در واكنشي تند به فاجعه رمي جمرات گفت: "اماكن مقدس ملك پدري سعودي ها نيست، بلكه ارزش هاي مقدس اسلامي است." وي در صفحه توئيتر خود نوشت: "رخداد رمي جمرات يك فاجعه نيست، بلكه يك قتل عام است و تركيه بايد با لحني تند سعودي ها را محكوم كند."

رهبر حزب دمكراتيك خلق ها با عنوان اينكه ثروت سعودي ها بي حد و حساب است؛ اما با اين وجود مناسك حج را به عنوان يك درآمد گردشگري ارزيابي مي كنند، گفت: "چنين ذهنيتي مسئول قتل عام در منا است."

وي با انتقاد از روابط نزديك حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه با آل سعود گفت : "آنان كه براي مرگ پادشاه سعود در تركيه عزاي رسمي اعلام كردند، بعد از فاجعه منا از كرده خود خجالت زده هستند؟"[1]

 
[1] . خبرگزاري جمهوري اسلامي،  http://www.irna.ir/fa/News/81772316/

 


| شناسه مطلب: 14213نظرات کاربران