فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه -  03 07 1394 فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه -  03 07 1394 فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه -  03 07 1394 بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه -  03 07 1394 فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه -  03 07 1394 فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه -  03 07 1394 فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه -  03 07 1394 فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه -  03 07 1394

فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه - 03 07 1394

برخی رهبران اروپایی با انتشار پیام هایی با حادثه دیدگان رمی جمرات در منا که پنجشنبه اتفاق افتاد ابراز همدردی کردند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، وقوع حادثه مرگبار در مراسم رمی جمرات در منا را به خانواده قربانیان تسلیت گفت. وی، ضمن ابراز همدردی وهمب

برخي رهبران اروپايي با انتشار پيام هايي با حادثه ديدگان رمي جمرات در منا كه پنجشنبه اتفاق افتاد ابراز همدردي كردند. فرانسوا اولاند، رئيس جمهوري فرانسه، وقوع حادثه مرگبار در مراسم رمي جمرات در منا را به خانواده قربانيان تسليت گفت. وي، ضمن ابراز همدردي وهمبستگي مردم فرانسه با خانواده قربانيان ، پيام تسليت خود را به بازماندگان قربانيان ارسال كرد.[1]

 
[1] . خبرگزاري جمهوري اسلامي، http://www.irna.ir/fa/News/81772150/

 


| شناسه مطلب: 14214نظرات کاربران