محمد گورمز رئیس سازمان امور دیانت ترکیه محمد گورمز رئیس سازمان امور دیانت ترکیه محمد گورمز رئیس سازمان امور دیانت ترکیه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
محمد گورمز رئیس سازمان امور دیانت ترکیه محمد گورمز رئیس سازمان امور دیانت ترکیه محمد گورمز رئیس سازمان امور دیانت ترکیه محمد گورمز رئیس سازمان امور دیانت ترکیه محمد گورمز رئیس سازمان امور دیانت ترکیه

محمد گورمز رئیس سازمان امور دیانت ترکیه

برنامه تلوزیونی - 03/07/1394 رئیس سازمان امور دیانت ترکیه، درباره حادثه رمی جمرات در منا گفت: "مدیریت حج عربستان مشکل اساسی دارد و باید در سطح بین المللی بررسی شود." محمد گورمز، رئیس سازمان امور دیانت ترکیه، ضمن ابراز تاسف از حادثه امروز ر

برنامه تلوزيوني - 03/07/1394

رئيس سازمان امور ديانت تركيه، درباره حادثه رمي جمرات در منا گفت: "مديريت حج عربستان مشكل اساسي دارد و بايد در سطح بين المللي بررسي شود."

محمد گورمز، رئيس سازمان امور ديانت تركيه، ضمن ابراز تاسف از حادثه امروز رمي جمرات در منا، خواستار برگزاري نشست بين المللي براي بررسي در خصوص تامين امور حجاج شد. وي در يك برنامه تلويزيوني، با عنوان اينكه از سرنوشت 18 زائر ترك هنوز اطلاعي در دست نيست افزود: "در حادثه اي كه امروز در منا رخ داده است، 18 حاجي ترك نيز وجود دارند؛ اما تاكنون موفق نشده ايم آنها را پيدا كنيم."

رئيس سازمان امور ديانت تركيه اضافه كرد: "بايد براي جلوگيري ازحوادث مشابه و اداره بهتر امور حج يك نشست بين المللي برگزار و به طور كامل اين مساله مورد ارزيابي قرار گيرد.[1]

 
[1] . خبرگزاري جمهوري اسلامي، http://www.irna.ir/fa/News/81772141/

 


| شناسه مطلب: 14217نظرات کاربران