مولانا مفتی مکرم - امام جمعه مسجد شاهی فتحی پوری دهلی مولانا مفتی مکرم - امام جمعه مسجد شاهی فتحی پوری دهلی مولانا مفتی مکرم - امام جمعه مسجد شاهی فتحی پوری دهلی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مولانا مفتی مکرم - امام جمعه مسجد شاهی فتحی پوری دهلی مولانا مفتی مکرم - امام جمعه مسجد شاهی فتحی پوری دهلی مولانا مفتی مکرم - امام جمعه مسجد شاهی فتحی پوری دهلی مولانا مفتی مکرم - امام جمعه مسجد شاهی فتحی پوری دهلی مولانا مفتی مکرم - امام جمعه مسجد شاهی فتحی پوری دهلی

مولانا مفتی مکرم - امام جمعه مسجد شاهی فتحی پوری دهلی

خطبه های نماز جمعه - 15/08/1394 امام جمعه مسجد شاهی فتح پوری دهلی گفت: "دولت عربستان سعودی باید در شیوه و مدیریت برگزاری مراسم حج تجدیدنظر کند تا دیگر شاهد حوادثی مانند امسال در مراسم حج تکرار نشود." مولانا مفتی مکرم در خطبه های امروز نمازجمع

خطبه هاي نماز جمعه - 15/08/1394

امام جمعه مسجد شاهي فتح پوري دهلي گفت: "دولت عربستان سعودي بايد در شيوه و مديريت برگزاري مراسم حج تجديدنظر كند تا ديگر شاهد حوادثي مانند امسال در مراسم حج تكرار نشود." مولانا مفتي مكرم در خطبه هاي امروز نمازجمعه اظهار داشت: "بر اساس گفته هاي زائران بيت الله الحرام مراسم حج امسال دچار كاستي ها و نواقص زيادي بود."

وي تصريح كرد: "دولت عربستان بايد مسووليت‌پذيري بيشتري نسبت به زائران بيت الله الحرام داشته باشد."[1]

 
[1] . خبرگزاري جمهوري اسلامي، http://www.irna.ir/fa/News/81827477/

 


| شناسه مطلب: 14223نظرات کاربران