گزارش تصویری: همایش نخبگان و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش نخبگان و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش نخبگان و انسجام امت اسلامی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
گزارش تصویری: همایش نخبگان و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش نخبگان و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش نخبگان و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش نخبگان و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش نخبگان و انسجام امت اسلامی

گزارش تصویری: همایش نخبگان و انسجام امت اسلامی

همایش نخبگان و انسجام امت اسلامی شب گذشته در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه با حضور فرهیختگان جهان اسلام برگزار شد.

image_200712161232263281.jpg


image_200712161232263282.jpg


image_200712161232263433.jpg


image_200712161232263434.jpg


image_200712161232263595.jpg


image_200712161232263756.jpg


image_200712161232263757.jpg


image_200712161232263758.jpg


image_200712161232263759.jpg


image_2007121612322639010.jpg| شناسه مطلب: 32332نظرات کاربران