گزارش تصویری: همایش اهل بیت و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش اهل بیت و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش اهل بیت و انسجام امت اسلامی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
گزارش تصویری: همایش اهل بیت و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش اهل بیت و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش اهل بیت و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش اهل بیت و انسجام امت اسلامی گزارش تصویری: همایش اهل بیت و انسجام امت اسلامی

گزارش تصویری: همایش اهل بیت و انسجام امت اسلامی

همایش اهل بیت و انسجام امت اسلامی روز گذشته با حضور ملیت های مختلف در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار شد.

image_20071216186136871.jpg


image_20071216186136872.jpg


image_20071216186136873.jpg


image_20071216186136874.jpg


image_20071216186137035.jpg


image_20071216186137036.jpg


image_20071216186137037.jpg


image_20071216186137038.jpg


image_20071216186137039.jpg


image_20071216189472961.jpg


image_20071216189472962.jpg


image_20071216189472963.jpg| شناسه مطلب: 32338نظرات کاربران