زیارت بایدآثاری ماندگار برای آینده زائر ایجادکند زیارت بایدآثاری ماندگار برای آینده زائر ایجادکند زیارت بایدآثاری ماندگار برای آینده زائر ایجادکند بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
زیارت بایدآثاری ماندگار برای آینده زائر ایجادکند زیارت بایدآثاری ماندگار برای آینده زائر ایجادکند زیارت بایدآثاری ماندگار برای آینده زائر ایجادکند زیارت بایدآثاری ماندگار برای آینده زائر ایجادکند زیارت بایدآثاری ماندگار برای آینده زائر ایجادکند

زیارت بایدآثاری ماندگار برای آینده زائر ایجادکند

مسؤول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق ضرورت تحول زندگی و آینده زائر را در سفر به عتبات برای روحانیون و مداحان تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج به عتبات عاليات، حجت الاسلام اسكندري مسؤول دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در عراق در جمع روحانيان و مداحان گفت: همه ما تلاش مي كنيم تا با كارهاي تبليغي از اين سفر و حضور در اعتاب مقدس بيشترين بهره وبيشترين استفاده به زائران برسد اما آن چه مهم است جهت گيري اين برنامه هاي تبليغي است،يعني بايد دقت و توجه كرد كه چه موضوعاتي را به چه شيوه اي مطرح كنيم. وي كه در جلسه16/8/91روحانيون و مداحان سخنراني مي كرد محور سخنان خود را "وظايف و رسالت تبليغ معارف الهي توسط روحاني و مداح در سفر به عتبات عاليات"برشمرد و زيارت را به دو بعد فردي و اجتماعي تقسيم كرد و افزود:در بعد فردي بايد سطح معلومات زائر را افزايش بدهيم و نياز معرفتي و احساسي او را پاسخ بدهيم كه بخشي از اين پاسخ توسط شما در كاروان شكل مي گيرد و بخشي هم بايد در برنامه ها و مراسمي كه ما بر پا مي كنيم به دست مي آيد.
وي با تاكيد بر اين نكته كه با تلاش ما و شما در بعد فردي انتظاراتي كه داريم در فضاي زيارت اتفاق مي افتد تصريح كرد:اما موضوع ديگري كه بايستي اتفاق بيفتد براي آينده اين زائر است كه مهم تر از وضعيت زائر در مدت حضور وي در اين سرزمين است.
مسؤول دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري با مشخص كردن تكليف روحاني و مداح در اين سفر معنوي گفت:زائران سوالاتي تاريخي دارند كه روحاني ما بايد آمادگي پاسخگويي را داشته باشد و از مداحان انتظار پاسخگويي به اين نياز زائر را نداريم،روحاني بايد محتواي مطلوب معنوي را به زائر بدهد و مداح هم بايد مديحه سرايي كند و دعا را صحيح بخواند.
حجت الاسلام اسكندري با بيان اين نكته كه پاسخگويي به نياز معنوي زائر در مدت سفر مهم است اما مهم تر از اين سوغاتي است كه براي زائر به جا مي گذاريم و او با خودش براي زندگي اش مي برد كه در آينده بهره اش را ببرد تاكيد كرد:اين هنر ماست كه حكيمانه سخن بگوييم و مطالب را طوري انتخاب و بيان كنيم كه براي آينده زائر به كار بيايد.
وي با تاكيد مكرر بر اين موضوع كه بايستي به فكر آثار ماندگار اين سفر در زندگي زائران باشيم رجوع به زيارتنامه ها و ادعيه ها و بيان محتواي آن ها را مهم تر از بيان مطالب ظاهري و راهي براي ماندگاري اثر زيارت در زندگي زائر برشمرد و گفت:مثلا ما در زيارت عاشورا با بيان"اني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم"خط اجتماعي و سياسي زندگي مان را نشان مي دهيم،اگر همين مفهوم را براي زائر باز كنيم و مصداقي توضيح بدهيم او مي داند كه در زندگي اش چگونه بايد باشد.
مسؤول دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در عراق هر كدام از زيارات آل ياسين و امين الله و جامعه كبيره را دريايي از معرفت و معارف اهلبيت(ع)ناميد و تاكيد كرد:اگر مفاهيم محتوايي اين زيارات و ادعيه را براي زائرمان باز كنيم او را به ائمه اطهار بيشتر نزديك مي كنيم و آثار سفر زيارتي اش هم در تمام زندگي اش ماندگار مي شود.
حجت الاسلام اسكندري با تاكيد بر اين موضوع كه ما به عنوان مبلغ معارف ديني بايد برداشت صحيح از مفهوم زيارت را براي زائر توضيح دهيم توضيح داد:مثلا اگر مي گوييم سفر به كربلا و نجف و اماكن زيارتي باعث پاكي انسان مي شود بايستي با فراهم آوردن مجموعه اي از روايات و آيات مرتبط وي را متوجه مقدمات اين پاك شدن بنماييم.
وي در بخش پاياني سخنان خود با تاكيد بر توجه به بعد سياسي زيارت و غافل نشدن از اين بعد سفر به عتبات بار ديگر بر توجه روحانيون و مداحان بر آثار تربيتي زيارت در زندگي پس از سفر زائران تاكيد كرد و افزود:اگر مفاهيم و محتواي معنوي آيات و روايات را به صورت صحيح براي زائر بيان كنيم اثر تربيتي ماندگاري براي زندگي او به ارمغان گذاشته ايم.
توصيه هاي معمول در اهميت غناي فرهنگي زائران از جمله ارتباط با زائران ساير ملل و تعامل شايسته با مردم عراق و نيز پاسخگويي به سوالات روحانيون و مداحان در ارتباط با امور معنوي و فرهنگي زائران توسط مسئول دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري حسن ختام جلسه بود.لازم به ذكر است كه جلسات روحانيون و مداحان در بعثه مقام معظم رهبري در كربلاي معلي روزهاي شنبه،يكشنبه،سه شنبه و پنج شنبه برگزار مي شود.


| شناسه مطلب: 32852نظرات کاربران