پیش بینی درباره افزایش آمار عمره گزاران موسم جدید پیش بینی درباره افزایش آمار عمره گزاران موسم جدید پیش بینی درباره افزایش آمار عمره گزاران موسم جدید بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
پیش بینی درباره افزایش آمار عمره گزاران موسم جدید پیش بینی درباره افزایش آمار عمره گزاران موسم جدید پیش بینی درباره افزایش آمار عمره گزاران موسم جدید پیش بینی درباره افزایش آمار عمره گزاران موسم جدید پیش بینی درباره افزایش آمار عمره گزاران موسم جدید

پیش بینی درباره افزایش آمار عمره گزاران موسم جدید

موسم جدید عمره از ماه صفر آغاز می شود و تا نیمه ماه شوال هر سال ادامه می یابد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبري، شماري از ارائه كنندگان خدمات عمره، پيش بيني كردند تعداد عمره گزاران در موسم جديد افزايش يابد. به نوشته عكاظ، فعالان بخش عمره، پيش بيني كردند شمار عمره گزاران در موسم جديد عمره با افزايش همراه باشد. اين فعالان علت پيش بيني خود درباره افزايش تعداد عمره گزاران در موسم جديد را اين گونه اعلام كردند: سالهاي گذشته شاهد افزايش چشمگير تعداد عمره گزاران در خلال ماههاي موسم عمره كه تعداد آن هشت ماه است، بوده است. موسم جديد عمره از ماه صفر آغاز مي شود و تا نيمه ماه شوال هر سال ادامه مي يابد. در موسم عمره سال 1433 قمري، حدود پنج ميليون و 500 هزار عمره گزار ، مناسك عمره را به جا آوردند كه تعداد آنها نسبت به سال قبل يعني سال 1432 قمري، 18 درصد افزايش داشت، در آن سال، تعداد عمره گزاران، چهار ميليون و 100 هزار نفر بود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران