نگرانی شدید پادشاه عربستان از پیامدهای اقدامات خطرناک تکفیری‌ها نگرانی شدید پادشاه عربستان از پیامدهای اقدامات خطرناک تکفیری‌ها نگرانی شدید پادشاه عربستان از پیامدهای اقدامات خطرناک تکفیری‌ها بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نگرانی شدید پادشاه عربستان از پیامدهای اقدامات خطرناک تکفیری‌ها نگرانی شدید پادشاه عربستان از پیامدهای اقدامات خطرناک تکفیری‌ها نگرانی شدید پادشاه عربستان از پیامدهای اقدامات خطرناک تکفیری‌ها نگرانی شدید پادشاه عربستان از پیامدهای اقدامات خطرناک تکفیری‌ها نگرانی شدید پادشاه عربستان از پیامدهای اقدامات خطرناک تکفیری‌ها

نگرانی شدید پادشاه عربستان از پیامدهای اقدامات خطرناک تکفیری‌ها

پادشاه عربستان تاکید کرد: اسلام در گذر تاریخ و تا کنون همچنان قادر به تعامل با تغییرات اضطراری بر زندگی مسلمانان بوده و هست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبري به نقل از رسانه هاي عربستان، پادشاه عربستان تاكيد كرد: اسلام در گذر تاريخ و تا كنون همچنان قادر به تعامل با تغييرات اضطراري بر زندگي مسلمانان بوده و هست. پادشاه عربستان در سخناني كه خالد الفيصل امير مكه مكرمه به نيابت از وي در افتتاحيه بيست و يكمين دوره مجمع فقهي اسلامي در برخي كشورهاي اسلامي در حال حاضر با تغييرات سياسي و فرهنگي گوناگوني روبرو هستند. وي گفت: فتنه ها از خطرناك ترين چالشهاي امروز است كه بزرگترين آنها، فتنه تكفير(وهابيوني كه مسلمانان ديگر به ويژه شيعيان را به سبب آنكه با اعتقادات انحرافي آنها مخالف هستند، كافر مي خوانند و حكم به قتل آنها مي دهند كه تروريستهاي تكفيري فعال در عراق و سوريه از جمله تكفيريها هستند) و فتنه دعوتهاي طايفه اي است. پادشاه عربستان گفته است: مقابله با اين فتنه ها و نابودي آنها، چالش بزرگتري است كه ماموريت بزرگ شما در اين كنفرانس با آن روبرو است. به نوشته عكاظ، پادشاه عربستان از شركت كنندگان در اين كنفرانس خواسته است راههاي مقابله با افكارتكفيري و طايفه اي و حل ريشه اي آن را بررسي كنند. ملك عبدالله همچنان هشدارداده است اين فتنه ها(تكفير و ...) بسيار خطرناك هستند و سبب شكاف و دودستگي در ميان مسلمانان مي شود. به گفته وي، تكفير مسلمانان(از سوي به ويژه وهابيون) سبب برانگيختن احساسات آنها و بروز برخورد و خونريزي مي شود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران