هیأتى از علماى برجسته ى لبنانى به زیارت آستان قدس علوى مشرف شدند هیأتى از علماى برجسته ى لبنانى به زیارت آستان قدس علوى مشرف شدند هیأتى از علماى برجسته ى لبنانى به زیارت آستان قدس علوى مشرف شدند بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
هیأتى از علماى برجسته ى لبنانى به زیارت آستان قدس علوى مشرف شدند هیأتى از علماى برجسته ى لبنانى به زیارت آستان قدس علوى مشرف شدند هیأتى از علماى برجسته ى لبنانى به زیارت آستان قدس علوى مشرف شدند هیأتى از علماى برجسته ى لبنانى به زیارت آستان قدس علوى مشرف شدند هیأتى از علماى برجسته ى لبنانى به زیارت آستان قدس علوى مشرف شدند

هیأتى از علماى برجسته ى لبنانى به زیارت آستان قدس علوى مشرف شدند

هیأتى از علماى اهل تسنن و شیعه در لبنان به زیارت بارگاه مطهر حضرت امیرالمؤمنین مشرف شدند و چند تن از مسؤولین آستان از آنان استقبال کردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبري، ميهمانان آستان پس از اداى زيارت, از برخى پروژه هاى عمرانى حرم بازديد كردند و طى بازديد از كتابخانه ى آستان, چند تن از كاركنان كتابخانه شرح كاملى پيرامون تاريخچه اين كتابخانه و كتابهاى ارزشمند آن به ميهمانان ارائه دادند.
ميهمانان در پايان ديدار خود از اينكه به زيارت بارگاه مطهر حضرت أميرالمؤمنين مشرف شده اند ابراز خوشحالى كرده و ابراز اميدوارى كردند كه همه ى مسلمانان بتوانند از انديشه ى والاى اين امام بزرگوار پيروى كنند. انديشه اى كه بوسيله ى آن, امت اسلام طى حكومت ايشان در همه ى زمينه هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى اداره مى شد. ميهمانان لبنانى ( از هر دو مذهب) تاكيد كردند: ما جهت تجديد بيعت با پسر عموى پيامبر اكرم(ص) به زيارت بارگاه وى آمديم. امام اميرالمؤمنين(ع) جايگاه والايى نزد مسلمانان دارد. از خداوند منان مى طلبيم اين مكان مطهر را مكان اتحاد همه ى مسلمانان بگرداند و بعنوان سنبل وحدت مسلمانان جهان شناخته شود.
شايان ذكر است اين افراد كه از روحانيون برجسته ى شيعى و سنى لبنان مى باشند در اين هيأت حضور داشتند.
شيخ مصطفى ملص : از اعضاى هيأت امناى مجمع علماى مسلمان لبنان
شيخ ماهر مزهر: رئيس هيأت سنى مذهبان پشتيبان از مقاومت لبنان
شيخ علي العطي: استاد حوزه علميه و از اعضاى شوراى مركزى تجمع مسلمانان لبنان
شيخ جودت حطيط : از علماى برجسته ى جبل عامل در لبنان
شيخ سمير القنطار: نماينده ى اسراى (آزاده) مجاهد لبنان
مطالب مرتبط

نظرات کاربران