کارگاه ترمیم عتیقه جات در آستان مقدس علوى کارگاه ترمیم عتیقه جات در آستان مقدس علوى کارگاه ترمیم عتیقه جات در آستان مقدس علوى بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
کارگاه ترمیم عتیقه جات در آستان مقدس علوى کارگاه ترمیم عتیقه جات در آستان مقدس علوى کارگاه ترمیم عتیقه جات در آستان مقدس علوى کارگاه ترمیم عتیقه جات در آستان مقدس علوى کارگاه ترمیم عتیقه جات در آستان مقدس علوى

کارگاه ترمیم عتیقه جات در آستان مقدس علوى

این کارگاه تحت نظارت مستقیم مدیریت موزه هاى عراق و به سرپـرستى خانم بثینه الصفار مدیر کارگاه هاى فنى موزه هاى عراق و کارشناس شیمیدان محمد قاسم المعمار فعالیت مى کند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبري، پـرسنل فنى كارگاه ترميم عتيقه جات در آستان مقدس علوى مسؤوليت ترميم عتيقه جات و آثار قديمى آستان را بر عهده دارد. اين كارگاه تحت نظارت مستقيم مديريت موزه هاى عراق و به سرپـرستى خانم بثينه الصفار مدير كارگاه هاى فنى موزه هاى عراق و كارشناس شيميدان "محمد قاسم المعمار" فعاليت مى كند.
مدير كارگاه "فارس حسين كريم" درباره اين رابطه گفت: اين كارگاه در تاريخ 9/6/2011 تأسيس شد و در ابتدا درآن ترميم عتيقه جات گرانبها انجام مى گرفت. اما بعدها ديگر عتيقه جات آستان نيز كه سالها است در انبار نگهدارى مى شوند جهت ترميم به اين كاركاه آورده شد.
"فارس حسين" در ادامه گفت: مراحل ترميم شامل شيوه هاي مكانيكى و شيميايى مى شود. در شيوه هاى شيميايى از ماده ى ( اسيد سيتريك و الكل اتيلين و پـوليش و اسيتون) استفاد همى شود. براى جلا دهندگى نيز از ماده ى ( وارنيش) كه از دو ماده ى (بارالويد و اسيتون) تشكيل شده استفاده مى شود.
مسؤول كارگاه تصريح كرد: يكى از مهمترين كارهاى كنونى كارگاه ترميم ضريح مطهر است كه در تاريخ (13/1/2013) شروع شده و تا كنون ادامه دارد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران