شگفتی پزشکان بدون مرز از فضای معنوی آستان قدس علوی؛ 

امضای قرارداد میان بیمارستان «سن جون» بارسلونا با اداره کل بهداشت نجف شگفتی پزشکان بدون مرز از فضای معنوی آستان قدس علوی؛ 

امضای قرارداد میان بیمارستان «سن جون» بارسلونا با اداره کل بهداشت نجف شگفتی پزشکان بدون مرز از فضای معنوی آستان قدس علوی؛ 

امضای قرارداد میان بیمارستان «سن جون» بارسلونا با اداره کل بهداشت نجف بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
شگفتی پزشکان بدون مرز از فضای معنوی آستان قدس علوی؛ 

امضای قرارداد میان بیمارستان «سن جون» بارسلونا با اداره کل بهداشت نجف شگفتی پزشکان بدون مرز از فضای معنوی آستان قدس علوی؛ 

امضای قرارداد میان بیمارستان «سن جون» بارسلونا با اداره کل بهداشت نجف شگفتی پزشکان بدون مرز از فضای معنوی آستان قدس علوی؛ 

امضای قرارداد میان بیمارستان «سن جون» بارسلونا با اداره کل بهداشت نجف شگفتی پزشکان بدون مرز از فضای معنوی آستان قدس علوی؛ 

امضای قرارداد میان بیمارستان «سن جون» بارسلونا با اداره کل بهداشت نجف شگفتی پزشکان بدون مرز از فضای معنوی آستان قدس علوی؛ 

امضای قرارداد میان بیمارستان «سن جون» بارسلونا با اداره کل بهداشت نجف
شگفتی پزشکان بدون مرز از فضای معنوی آستان قدس علوی؛

امضای قرارداد میان بیمارستان «سن جون» بارسلونا با اداره کل بهداشت نجف

یک تیم پزشکى به نمایندگى از سازمان انسان دوستانه پزشکان بدون مرز به همراه یک تیم پزشکى از بیمارستان سان جون در کشور اسپانیا به زیارت آستان قدس علوى مشرف شدند و از بخش‌ها و پروژه‌ها و کتابخانه آستان بازدید کردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، غسان الخراسان مسؤول بخش امور دينى آستان قدس علوي گفت: هدف ميزبانى از ميهمانان خارجى در آستان اطلاع يافتن ديگر ملت‌ها و تمدن‌ها از انديشه و جايگاه اهل بيت است و اينكه بدانند اين اماكن زيارتى و مطهر فقط يك مكان عبادتى براى مسلمانان يا شيعيان اهل بيت نيست بلكه مكانى براى نشر افكار نيك انسانى مى باشد.
وي افزود: همچنين در ازاى حضور چنين ميهمانانى از كشورهاى مختلف دنيا سعى مى شود همه تلاش‌ها و نهاد هاى انسان دوستانه در همه زمينه‌ها و در هر جاى جهان كه باشند جهت فعاليت در عراق حضور يابند تا كشور عراق در زمينه بين الملل بعنوان يك كشور صلح طلب و آرام شناخته شود و اين امر همان فرهنگ اهل بيت است كه مى بايست نزد جهانيان شناخته شود.
دكتر محمد حامد سرپرست اين تيم پزشكى در رابطه با زيارت آستان قدس علوي گفت: از اين كه در اين مكان مطهر و و در اين فضاى روحانى حضور داريم و شاهد اين عمارت تاريخى هستيم بسيار خوشحال و شگفت زده ايم.
دكتر سيسكو فيلا لونكا يكى از اعضاى اين تيم پزشكى گفت: ما براى نخستين بار به اين مكان مقدس مى آييم و در اينجا بسيار احساس آرامش و راحتى مى كنيم. شگفتى ما تنها جهت مشاهده اين عمارت تاريخى نيست بلكه اين فضاى روحانى و اينكه مردم چگونه در اين مكان احساس امنيت و راحتى مى كنند ما را شگفت زده كرده است.
وى افزود: ما گروهى از سازمان پزشكان بدون مرز بوده و جهت همكارى و ارائه خدمات آموزشى و پزشكى در بيمارستان و زايشگاه الزهراء به شهر نجف آمديم و در نظر داريم خدمات پزشكى ارائه شده در اين بيمارستان را بهبود بخشيم و در همين راستا قرارداد دو جانبه اى ميان اداره كل بهداشت استان نجف و بيمارستان «سن جون» در شهر بارسلونا در اسپانيا منعقد شده است.
و در همين رابطه دكتر فائز عبدالشهيد مدير بيمارستان الزهراء گفت: سازمان پزشكان بدون مرز يك سازمان انسان دوستانه بوده و به مدت سه ال است كه با بيمارستان الزهراء همكارى مى كند و طى اين مدت تجربه هاى علمى و خدمات مفيدى را به بيمارستان الزهراء ارائه داده اند و در همين راستا اداره كل بهداشت استان نجف بعد از هماهنگى با دولت قرار داد دوجانبه اى با اين سازمان بين المللى امضا كرد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران