ظهر امروز، فرصتی مناسب برای تعیین دقیق قبله ظهر امروز، فرصتی مناسب برای تعیین دقیق قبله ظهر امروز، فرصتی مناسب برای تعیین دقیق قبله بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
ظهر امروز، فرصتی مناسب برای تعیین دقیق قبله ظهر امروز، فرصتی مناسب برای تعیین دقیق قبله ظهر امروز، فرصتی مناسب برای تعیین دقیق قبله ظهر امروز، فرصتی مناسب برای تعیین دقیق قبله ظهر امروز، فرصتی مناسب برای تعیین دقیق قبله

ظهر امروز، فرصتی مناسب برای تعیین دقیق قبله

ظهر امروز، یک بار دیگر فرصت دارید از دانش ستاره شناسی برای تعیین دقیق قبله بهره ببرید.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، مسعود عتيقي، مدير انجمن نجوم آماتوري ايران اظهار داشت: ساعت 13 و 48 دقيقه روز سه شنبه هفتم خردادماه كه زمان اذان ظهر در مكه مكرمه است، خورشيد دقيقاً عمود بر خانه خدا مي تابد به نحوي كه كعبه سايه نخواهد داشت. اگر در اين لحظه در هركجاي زمين كه خورشيد در آسمان است به سمت خورشيد بايستيد، دقيقاً به سمت قبله هستيد. وي خاطرنشان كرد: براي تعيين جهت دقيق قبله كافي است يك شاقول را به زمين عمود كرد و امتداد سايه به سمت خورشيد را علامتگذاري كنيد. سمت دقيق قبله در مكان مورد نظر شما تعيين شده است. مدير انجمن نجوم آماتوري ايران در عين حال از هموطنان خواست با توجه به خطرناك بودن تابش مستقيم خورشيد هرگز به خورشيد مستقيماً نگاه نكنند. عتيقي تصريح كرد: دو بار در سال در هفتم خرداد و 25 تيرماه، هنگاميكه خورشيد به ميل 23.5 درجه در اول تابستان رفته و باز به سمت استواي آسمان باز مي‌گردد، ميل خورشيد 21 درجه و 25 دقيقه كمان (قوس) و منطبق با عرض جغرافيايي خانه كعبه است و از طريق محاسبه مكان خورشيد و زمان ظهر مكه كه خورشيد به نصف النهار محلي ناظر و در خانه خدا به سمت الراس ( سرسو ) مي رسد، مي توان جهت دقيق قبله را مشخص كرد. عتيقي خاطرنشان كرد: در روزهاي قبل و بعد از اين تاريخ نيز اين دقت پايين تر آمده ولي باز هم مي توان با تقريب خوبي جهت قبله را تعيين كرد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران