اظهار نگرانی عربستان نسبت به حضور پرشور مردم در انتخابات ایران اظهار نگرانی عربستان نسبت به حضور پرشور مردم در انتخابات ایران اظهار نگرانی عربستان نسبت به حضور پرشور مردم در انتخابات ایران بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
اظهار نگرانی عربستان نسبت به حضور پرشور مردم در انتخابات ایران اظهار نگرانی عربستان نسبت به حضور پرشور مردم در انتخابات ایران اظهار نگرانی عربستان نسبت به حضور پرشور مردم در انتخابات ایران اظهار نگرانی عربستان نسبت به حضور پرشور مردم در انتخابات ایران اظهار نگرانی عربستان نسبت به حضور پرشور مردم در انتخابات ایران

اظهار نگرانی عربستان نسبت به حضور پرشور مردم در انتخابات ایران

روزنامه عکاظ سعودی، انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران را به دلیل فشارهای اقتصادی موجود و پرونده‌های بسیاری، که برای این کشور در سطح بین المللی گشوده شده است، نگران کننده خواند.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج در مكه مكرمه، اين روزنامه پر تيراژ عربستان درشماره يكشنبه خود، باعنوان «هل يتغير وجه ايران» به وضعيت جناح‌هاي درون نظام و نحوه حضور آنها در انتخابات رياست جمهوري پيش‌رو اشاره كرده ونوشته است كه به دلايل مختلف اصولگرايان تندرو به اصلاح طلبان اجازه پيروزي نخواهند داد.
براساس نوشته عكاظ، فرو ريختن پايه‌هاي اقتصادي در كشور ايران، اصولگرايان را نگران گرده است تا نسبت به حضور طيف مقابل حساسيت نشان بدهند.
نويسنده اين روزنامه در پايان نتيجه گيري كرده است كه اين انتخابات هم تغييرات جدي در صحنه ايران ايجاد نمي‌كند، اگرچه ممكن است بعد از اين تهران روي پاي خود بايستد ولي درمنطقه، از گذشته ضعيف‌تر خواهد شد.
رسانه هاي بيگانه اين روزها هم تاكتيك هميشگي خود را دنبال مي كند القاي بي طرفي و شكاف بين مردم ايران. البته در صدر تاكتيك و تكنيك هاي خود، استراتژي اش را كه همان خط تضعيف حاكميت نظام اسلامي و ضربه به بدنه آن است؛ حفظ كرده است. در واقع دل اين رسانه و ساير رسانه ها به حال منافع مردم يا هيچ يك از كانديدا نسوخته است بلكه مي خواهند از فعاليت هاي ايجابي و سلبي و همينطور ساير تكنيك هاي رسانه اي به استراتژي اصلي خود برسند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران