عربستان آگهی تبلیغاتی و ترویج نوشابه های انرژی زا را ممنوع کرد

هیات دولت عربستان در نشست روز دوشنبه خود با توجه به گزارش ارائه شده از سوی وزیر کشور در خصوص زیان های مصرف نوشابه های انرژی زا، پخش هرگونه آگهی تبلیغاتی و ترویج این نوع نوشابه ها را در رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری ممنوع اعلام کرد. به گزارش رسانه ه

هيات دولت عربستان در نشست روز دوشنبه خود با توجه به گزارش ارائه شده از سوي وزير كشور در خصوص زيان هاي مصرف نوشابه هاي انرژي زا، پخش هرگونه آگهي تبليغاتي و ترويج اين نوع نوشابه ها را در رسانه هاي نوشتاري، شنيداري و ديداري ممنوع اعلام كرد. به گزارش رسانه هاي عربستان ، بر اساس مصوبات نشست هيات وزيران همچنين شركت هاي توليد كننده نوشابه هاي انرژي زا و نمايندگي هاي آنها در عربستان حق ندارند خود را حامي مالي (اسپانسر) مسابقات ورزشي و ديگر فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي معرفي كنند و يا به اقداماتي براي ترويج اين نوشابه ها دست بزنند. بخش ديگري از اين مصوبات تصريح مي كند كه پخش رايگان نوشابه هاي انرژي زا بين مقاطع مختلف سني ممنوع بوده و رستوران ها و بوفه هاي ادارات دولتي و نهادهاي آموزشي، بهداشتي و سالن ها و باشگاه هاي ورزشي دولتي و غير دولتي حق ندارند اين نوشابه ها را عرضه كنند. هيات وزيران عربستان همچنين صاحبان كارخانه ها و وارد كنندگان نوشابه هاي انرژي زا را به درج عبارت هشدار دهنده به مصرف كنندگان در خصوص آثار زيان آور اين نوشابه ها ملزم كرده است. بر اساس بررسي هاي آزمايشگاهي انجام شده، نوشابه هاي انرژي زا از مواد كافئين، تورين، گياه جنسينگ، شكر فراوان و ويتامين ها تشكيل شده كه نسبت آنها تا 200 درصد نياز بدن انسان مي رسد و به همين دليل زيان هايي براي انسان به همراه دارد. همچنين افزودني ها رنگي و طعم دهنده صنعتي در نوشابه هاي انرژي زا به كار مي رود كه بسار خطرناك است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران