در قم؛وجوه تعمیم رو‏ش‏های تربیتی قرآن کریم بررسی می‌شود در قم؛وجوه تعمیم رو‏ش‏های تربیتی قرآن کریم بررسی می‌شود در قم؛وجوه تعمیم رو‏ش‏های تربیتی قرآن کریم بررسی می‌شود بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
در قم؛وجوه تعمیم رو‏ش‏های تربیتی قرآن کریم بررسی می‌شود در قم؛وجوه تعمیم رو‏ش‏های تربیتی قرآن کریم بررسی می‌شود در قم؛وجوه تعمیم رو‏ش‏های تربیتی قرآن کریم بررسی می‌شود در قم؛وجوه تعمیم رو‏ش‏های تربیتی قرآن کریم بررسی می‌شود در قم؛وجوه تعمیم رو‏ش‏های تربیتی قرآن کریم بررسی می‌شود

در قم؛وجوه تعمیم رو‏ش‏های تربیتی قرآن کریم بررسی می‌شود

نشست علمی وجوه تعمیم روش‏های تربیتی قران کریم به همت گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم برگزار می‏شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج،‌ گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمي وجوه تعميم روش هاي تربيتي قرآن كريم را 30 بهمن‌ماه در قم برگزار مي‌كند.
سيدعلي حسيني زاده استاديار گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ارائه كننده بحث در اين زمينه توضيح داد: سؤال اساسي در زمينه موضوع نشست اين است كه آيا روش‌هاي تربيتي قرآن و يا به تعبيري روش‌هاي تربيت الهي كه درقرآن به كار رفته است؛ نظير روش ابتلا و انحان قابل تعميم به ساير مربيان است و هر مربي مي تواند آنها را به كار گيرد و در تربيت ديگران از آنها بهره ببرد؟
وي افزود: ممكن است در پاسخ گفته شود كه شكي نيست كه قرآن كتاب تربيتي است و براي اين است كه هم ديگران از طريق آن تربيت شوند و هم روش‌هاي تربيتي آن را در باره ديگران به كار گيرند و ديگران را تربيت كنند ولي همه روش‌هاي الهي قابل تعميم به ساير انسان نيست؛ چرا كه خداوند داراي علم و اختيار و قدرت و حكمتي است كه انسان داراي چنين امكاناتي نيست.
پاسخ به اين ابهام و وجوه تعميم روش‌هاي تربيتي قرآن كريم در اين نشست بررسي مي شود و طي آن با طرح 10 دليل به اثبات امكان تعميم روش‌هاي تربيت الهي بلكه لزوم آن مي پردازيم، از جمله اين ادله تربيتي بودن قرآن كريم، خليفه الهي انسان است.
اين نشست روز پنج شنبه 30 بهمن‌ماه از ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشاني قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار مي شود و شركت در آن براي اساتيد، دانشجويان و طلاب آزاد است.


| شناسه مطلب: 51354
قم نشستمطالب مرتبط

نظرات کاربران