دلنوشته احمدرضا درویش تقدیم به شهدای تشنه منا دلنوشته احمدرضا درویش تقدیم به شهدای تشنه منا دلنوشته احمدرضا درویش تقدیم به شهدای تشنه منا بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
دلنوشته احمدرضا درویش تقدیم به شهدای تشنه منا دلنوشته احمدرضا درویش تقدیم به شهدای تشنه منا دلنوشته احمدرضا درویش تقدیم به شهدای تشنه منا دلنوشته احمدرضا درویش تقدیم به شهدای تشنه منا دلنوشته احمدرضا درویش تقدیم به شهدای تشنه منا

دلنوشته احمدرضا درویش تقدیم به شهدای تشنه منا

احمدرضا درویش ضمن درخواست از پیوستن همگان به کمپین محکومیت فاجعه منا، دلنوشته‌ای را نیز با خضوع به خانواده‌های داغدار این فاجعه تقدیم کرد.

احمدرضا درويش ضمن درخواست از پيوستن همگان به كمپين محكوميت فاجعه منا، دلنوشته‌اي را نيز با خضوع به خانواده‌هاي داغدار اين فاجعه تقديم كرد.
در متن كارگردان «رستاخيز» آمده است:
«به نام خدا
تقديم به شهداي تشنه‌ي "مِنا"
عصرِ تشنگي
در آستانه‌ي كشفِ كوه يخ در مريخ
و ترجمه‌ي جاودانگي در عصر ديجيتال با رمزِ "آب"
"حقوق بشر"
افسانه است انگار ، در قصه‌هاي مادر بزرگ !!!
هيروشيما
بوسني
رواندا
ميانمار
عراق
افغانستان
يمن
و ...
و اينك "مِنا".
مهاجران ، با تن پوشِ سپيد
با يك زبان
با يك فرياد:
آري ، به "فضيلت"
نه ، به "رذيلت"
و كيفرشان !!!
اين بار ، نه با بمب هسته‌اي
نه با سُربِ داغ
كه با تشنگي !!!
. . .
انگار بار ديگر آبِ "فرات" در كربلا ، بر لبانِ حقيقت ، بسته بود !»
احمدرضا درويش
سوم محرم 1437
براي پيوستن به كمپين فاجعه منا به اين آدرس مراجعه كنيد: www.tpm.ir


| شناسه مطلب: 56872
هنرمند منامطالب مرتبط

نظرات کاربران