معاون بِعثه: حج به ما سبک زندگی می‌آموزد معاون بِعثه: حج به ما سبک زندگی می‌آموزد معاون بِعثه: حج به ما سبک زندگی می‌آموزد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
معاون بِعثه: حج به ما سبک زندگی می‌آموزد معاون بِعثه: حج به ما سبک زندگی می‌آموزد معاون بِعثه: حج به ما سبک زندگی می‌آموزد معاون بِعثه: حج به ما سبک زندگی می‌آموزد معاون بِعثه: حج به ما سبک زندگی می‌آموزد

معاون بِعثه: حج به ما سبک زندگی می‌آموزد

معاون امور بین‌الملل بِعثه رهبری در سازمان حج و زیارت گفت: مناسک حج به مسلمانان و تمام جهان سبک زندگی می‌آموزد. حج یک کنگره عظیم امت اسلامی است که از این طریق باید مشکلات جهان اسلام را حل کنیم

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، محمدرضا باقري در سلسله نشست‌هاي تخصصي حج با بيان اينكه در اسلام عدد هفت يك عدد مقدسي محسوب مي‌شود اظهار كرد: در مناسك حج اين عدد هفت همواره قابل توجه است و همچنين عدد سه عدد مقدسي است در اعمالي همچون رمي جمرات و غيره محسوب مي‌شود. تمام اين‌ها نمادهاي قابل توجهي است و همچنين در حج اسامي خاصي مثل منا، مشعر، عرفات، مكه و ... هركدام با بار معنايي خاصي وجود دارد كه در هر كدام يك دنيا محتوا نهفته است.
وي گفت: انسان از اعمال حج سبك زندگي مي‌آموزد. همين كه در آيينه نگاه نمي‌كند و قرار است كه با يك لباس ساده حضور داشته باشد تمام اين‌ها درس زندگي است. اكنون دنيا به اموري همچون حقوق بشر و حق حيوانات و محيط زيست و غيره افتخار مي‌كند اما ما در مناسكي همچون اعمال حج همواره به اين امور پرداخته‌ايم. در مناسك حج افراد حتي حق ندارند يك پشه را بكشند. اين خود نشان از اهميت اسلام به تمام امور دارد.
معاون امور بين‌الملل سازمان بعثه رهبري در سازمان حج و زيارت ادامه داد: متأسفانه امروز برخي از روشنفكران اين امر را مطرح مي‌كنند كه به جاي حج بهتر نيست كه به ساير اموري همچون ازدواج جوانان، كمك به فقرا و ساير امور اين چنيني بپردازيم؟ در 1400 سال پيش نيز از پيامبر اين سوال را پرسيدند و ايشان فرمود: هيچ‌كار خيري جاي حج را نمي‌گيرد. حضرت علي (ع) فرمودند: پاداش حج بهشت است و سود حج همگاني است.
باقري افزود: حج يك كنگره عظيم امت اسلامي است كه بايد از اين طريق مشكلات امت حل شود. اگر مشكل كشوري مثل فلسطين حل نمي‌شود به اين دليل است كه كنگره حج نمي‌خواهد از مشورت سايرين استفاده كند.
وي خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي به حاكمين عربستان پيشنهاد داده است كه حتي براي بازيافت زباله نيز ما برنامه داريم. متأسفانه در منا و مشعر صحنه هايي مي‌بينيم كه وجود آن‌ها براي مسلمانان مايه شرم است و كسي نمي‌خواهد در اين رابطه پاسخگو باشد چرا كه خيلي از آن‌ها نمي‌خواهند از جوامع اسلامي مشورت بگيرند تا راه‌حل نيمي از مشكلات فراهم شود.


| شناسه مطلب: 62782
حج تمتع نشستمطالب مرتبط

نظرات کاربران