کمیته فرهنگی اربعین منتشر کرد؛

 بایدها و نبایدهای رسانه ای در ایام اربعین حسینی کمیته فرهنگی اربعین منتشر کرد؛

 بایدها و نبایدهای رسانه ای در ایام اربعین حسینی کمیته فرهنگی اربعین منتشر کرد؛

 بایدها و نبایدهای رسانه ای در ایام اربعین حسینی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
کمیته فرهنگی اربعین منتشر کرد؛

 بایدها و نبایدهای رسانه ای در ایام اربعین حسینی کمیته فرهنگی اربعین منتشر کرد؛

 بایدها و نبایدهای رسانه ای در ایام اربعین حسینی کمیته فرهنگی اربعین منتشر کرد؛

 بایدها و نبایدهای رسانه ای در ایام اربعین حسینی کمیته فرهنگی اربعین منتشر کرد؛

 بایدها و نبایدهای رسانه ای در ایام اربعین حسینی کمیته فرهنگی اربعین منتشر کرد؛

 بایدها و نبایدهای رسانه ای در ایام اربعین حسینی
کمیته فرهنگی اربعین منتشر کرد؛

بایدها و نبایدهای رسانه ای در ایام اربعین حسینی

کارگروه رسانه ها و فضای مجازی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، بایدها و نبایدهای رسانه ای در ایام اربعین حسینی را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلا، بايدهاي و نبايدهاي رسانه اي در ايام اربعين حسيني از سوي كارگروه رسانه ها و فضاي مجازي كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين با هدف ساماندهي و انعكاس مطلوب اخبار پياده روي اربعين، تهيه و منتشر شد. براساس اين بايدها و نبايدها، رسانه ها از انعكاس هرگونه اخباري كه سبب ايجاد تفرقه و دودستگي بين ملت ايران و عراق شود، منع شده و در كنار آن بر انعكاس رويدادهايي كه سبب ايجاد يكپارچگي بين دو ملت و همبستگي انساني بين زائران اربعين حسيني شود، تأكيد شده است. برجسته سازي انواع اقدامات مشترك ايراني و عراقي، تأكيد بر حفظ نظم و رعايت قوانين كشور به ويژه كشور ميزبان همراه با آموزش قوانين، رعايت اولويت ها در بازنمايي فعاليت موكب هاي ايراني، توجه دادن زائران و خادمان به مسائل شرعي و رعايت آن، لزوم توجه به مسائل و هشدارهاي امنيتي، امتداد و استمرار روح معنوي اربعين و تكيه بر شعار واحد اربعين حسيني در هر سال برخي از 26 بايسته مورد تأكيد است. از نبايسته هاي رسانه اي در ايام اربعين نيز 26 مورد ذكر شده است كه تفكيك زائران يا خادمان به ايراني و عراقي، بزرگنمايي هاي غيرواقعي و غير ضروري و نشر خرافات، تبليغ اماكن مذهبي غيرمستند و غيرموثق، تجاري سازي فضاي خدمت به زائران، بزرگنمايي اتفاقات يا مشكلات و بحران سازي هاي كاذب رسانه اي و انتساب جريان اربعين به اشخاص يا سازمان هاي خاص از آن جمله است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران