داستان استفاده از پرچم‌ عربستان در مذاکرات حج چه بود؟ داستان استفاده از پرچم‌ عربستان در مذاکرات حج چه بود؟ داستان استفاده از پرچم‌ عربستان در مذاکرات حج چه بود؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
داستان استفاده از پرچم‌ عربستان در مذاکرات حج چه بود؟ داستان استفاده از پرچم‌ عربستان در مذاکرات حج چه بود؟ داستان استفاده از پرچم‌ عربستان در مذاکرات حج چه بود؟ داستان استفاده از پرچم‌ عربستان در مذاکرات حج چه بود؟ داستان استفاده از پرچم‌ عربستان در مذاکرات حج چه بود؟

داستان استفاده از پرچم‌ عربستان در مذاکرات حج چه بود؟

دیدارهای تشریفاتی و کاری هیئت های ایران و عربستان در مذاکرات حج مطابق اصول و قواعد تشریفات دیپلماتیک است و هیچ قاعده ای نقض نشده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، در پي ديدارهاي هيئت هاي حج ايران و عربستان در دور اول مذاكرات حج در جده، تحركات معدود و محدودي از سوي برخي مبتني بر ناآگاهي و يا با اهداف سياسي گروهي مطرح شد مبني بر اين كه چرا در يكي از ديدارها ميان هيئت جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي از پرچم جمهوري اسلامي ايران استفاده شده و در ديداري ديگر استفاده نشده است.
اين در حالي است كه مطابق اصول و قواعد تشريفات ديپلماتيك، در ديدارهاي تشريفاتي ميان مقامات دو كشور با سطوح متفاوت، غالبا و عرفا فقط پرچم كشور مقام بالاتر مورد استفاده قرار مي گيرد كه در ارتباط با ديدار تشريفاتي ميان سرپرست هيئت ايراني و سرپرست سازمان حج و زيارت كه حائز سطح معاون وزير است با سرپرست هيئت عربستان و وزير حج و عمره ي اين كشور كه حائز سطح وزارت است به درستي صرفا از پرچم مقام بالاتر يعني عربستان استفاده شده است.
از سوي ديگر در ارتباط با ديدارهاي كاري مي بايست پرچم طرفين صرف نظر از سطح روساي هيئت، مورد استفاده قرار گيرد كه مطابق تصاوير منتشر شده، پرچم جمهوري اسلامي ايران و عربستان استقرار يافته است.
در اين ارتباط علي محمد بيدار مغز، كارشناس و مدرس تشريفات ديپلماتيك و ديپلمات بازنشسته ي كشورمان ضمن تاييد اين موضوع گفت: «در ديدارهاي تشريفاتي كه معمولا مقامات كشورها كنار هم مي نشينند، و تابلوي نام هم وجود ندارد، چنانچه سطح مقامات دو كشور در ملاقات متفاوت باشد، به طور معمول و عرف صرفا از پرچم كشور مقام بالاتر استفاده مي شود ولي در ارتباط با ديدارهاي كاري كه مقامات و هيئت ها معمولا روبروي هم مي نشينند، و تابلوي نام هم وجود دارد، صرف نظر از سطح مقامات دو كشور، پرچم مي بايست در ديدار باشد. لذا قواعد فوق در ارتباط با مذاكرات مذكور به درستي رعايت شده است.»
ياد آور مي شود مطابق تصاوير ديدارهاي اخير وزير حج و عمره ي عربستان، هرگاه رييس هيئت كشور اسلامي در سطح برابر يعني وزير بوده (مانند افغانستان، يمن و ...) از پرچم كشور مقابل استفاده شده و در مورد كشورهايي كه رييس هيئتشان در سطح معاون وزير بوده است (مانند جمهوري اسلامي ايران، مصر، كويت، ازبكستان، پاكستان و ...) از پرچم استفاده نشده است.


| شناسه مطلب: 66637
پرچم حج مذاكرهمطالب مرتبط

نظرات کاربران