با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی؛

جلسه کاری اعضای بعثه رهبری در نجف اشرف برگزار شد با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی؛

جلسه کاری اعضای بعثه رهبری در نجف اشرف برگزار شد با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی؛

جلسه کاری اعضای بعثه رهبری در نجف اشرف برگزار شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی؛

جلسه کاری اعضای بعثه رهبری در نجف اشرف برگزار شد با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی؛

جلسه کاری اعضای بعثه رهبری در نجف اشرف برگزار شد با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی؛

جلسه کاری اعضای بعثه رهبری در نجف اشرف برگزار شد با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی؛

جلسه کاری اعضای بعثه رهبری در نجف اشرف برگزار شد با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی؛

جلسه کاری اعضای بعثه رهبری در نجف اشرف برگزار شد
با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی؛

جلسه کاری اعضای بعثه رهبری در نجف اشرف برگزار شد

سرپرست بعثه رهبری در نجف اشرف در جلسه کاری اعضای بعثه رهبری تأکید کرد: اگر وحدت وهمدلی کاری وجود داشته باشد کارها به سرعت پیش خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج از نجف اشرف، جلسه هم انديشي وكاري هفتگي بعثه مقام معظم رهبري در نجف اشرف در محل بعثه نجف برگزار شد. سرپرست بعثه رهبري در نجف اشرف حجت الاسلام والمسلمين جاوري در اين نشست تأكيد كرد: بين همكاران وتمامي پرسنل بعثه مقام معظم رهبري در نجف اشرف همدلي وكمك به يكديگر در ضمن انجام امور محوله براي هر شخص از امور مهم وغير قابل انكار است. وي با اشاره به لزوم خدمت رساني بيشتر به زائران عنوان داشت: چشم زائران وتوقع آنها از ما اين است كه وظايف خود را به نحو احسن انجام دهيم تا زائر بتواند زيارت با معرفتي را داشته باشد واين كار جز با آسيب شناسي تحقق نخواهد يافت واگر اين امر صورت پذيرد روز به روز كار بهتر خواهد شد. حجت الاسلام والمسلمين جاوري با بيان اينكه برسي و حل مشكلات موجود، موجب رضايت زائرين ودر نتيجه خداوند متعال قرار خواهد گرفت، تصريح كرد: ما در بعثه مقام معظم رهبري دو وظيفه برعهده داريم يك جنبه نظارتي وديگري جنبه فرهنگي دارد كه هردو در جاي خود مهم وارزشمند است وبايد با قوت ودقت انجام شود. يادآور مي شود، در پايان اين نشست، تمامي اعضا توضيحاتي پيرامون وضعيت كاري خود ارائه نمودند وتصميماتي نيز اتخاذ گرديد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران